« Tagasi

Rahvakoosolekul räägiti haldusreformist

Haldusreformi teemaline rahvakoosolek toimus 29. septembril Otepää Gümnaasiumis. Koosolekul vastasid huviliste küsimustele Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda, volikogu haldusreformi komisjoni esimees Jaanus Raidal, Otepää vallavanem Kalev Laul, Palupera vallavanem Terje Korss ja Sangaste vallavanem Kaido Tamberg. Koosolekut juhatas ühinemisläbirääkimiste konsultant Heikki Kadaja.

Otepää vallavolikogu tegi 29. detsembril 2015 ühinemisettepaneku Palupera, Urvaste, Kanepi ja Valgjärve vallavolikogudele. Valgjärve vald on ühinemisläbirääkimistest Otepää suunal loobunud. Sangaste vallavolikogu tegi 17.märtsil 2016 Otepää, Palupera, Puka, Rõngu, Urvaste, Õru vallavolikogudele ühinemisettepaneku. Ühise läbirääkimiste  laua taha jäid Otepää, Palupera, Urvaste, Kanepi ja Sangaste, kellega koos on peetud väga palju erinevaid koosolekuid. Paar päeva enne rahvakoosolekut otsustas Urvaste vald jätkata ühinemisläbirääkimisi Antsla vallaga, Kanepi vallavolikogu jätkab  ühinemisläbirääkimisi Kõlleste vallaga.

Palupera vallavolikogu otsustas juba varasemalt jätkata ühinemisläbirääkimisi Elva linnaga ja anda Nõuni piirkonna külad üle ühinevale Otepää vallale. Puka valla Meegaste küla elanikud avaldasid soovi kuuluda Otepää valla koosseisu, Otepää vallavolikogu on teinud vastavasisulise ettepaneku Puka vallavolikogule, hetkel pole vastust veel saadud.
Rahvakoosolekul huvitas kokkutulnuid see, millised saavad olema ühinenud omavalitsuse investeeringud ja pikemaajalised prioriteedid. Huvi tunti ka selle vastu, mitu inimest võib ühinemiste käigus oma töö kaotada.

Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda sõnas, et tõmbekeskused, mida ühinemisel arvestada tuleb,  paneb paika inimeste harjumuspärane liikumine töö ja elukoha suunal. „Otepää positsioon on läbirääkimiste käigus olnud väga avatud – kõigi osapooltega on toimunud põhjalikud läbirääkimised," märkis Siim Kalda. „Täna oleme ühise laua taha jäänud koos Sangaste ja Nõuni piirkonnaga Palupera vallast, läbirääkimistega oleme lõpusirgel."

Ühinemisläbirääkimiste käigus on koostatud ühinemislepe, mis läheb vallavolikogusse heakskiitmiseks, seejärel saadetakse lepe avalikule väljapanekule, kus kõigil on võimalik teha leppe kohta ettepanekuid. Seejärel ühinemisleping kinnitatakse. Novembris on plaanis läbi viia rahvahääletus. Ühinemisläbirääkimiste lõppdokumentatsioon esitatakse maavanemale detsembris, seadusest tulenev tähtaeg on 1.jaanuar 2017.

Haldusreformi puudutavad materjalidega saab tutvuda Otepää valla kodulehel  www.otepaa.ee/haldusreform


Esialgne ajakava:
17.10 – Otepää vallavolikogu istung, kus otsustatakse ühinemislepingu saatmine avalikule väljapanekule ja rahvahääletuse läbiviimine.


19.10 - 08.11 – ühinemisleping avalikul väljapanekul – Otepää Vallavalitsuses, Otepää Linnaraamatukogus, Pühajärve Raamatukogus ja Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee  


27.10 – ilmub Otepää Teataja, kus avalikustatakse info rahvaküsitluse toimumise kohta.


09.11 - 11.11 – läbirääkimiste juhtrühm vaatab läbi ja otsustab avalikul väljapanekul tehtud ettepanekute sisseviimise. Valmib lepingu lõppvariant.


Novembris rahvaküsitlus.


Otepää vallavolikogu detsembrikuine istung, kus otsustatakse lepingu heakskiitmine. Lisaks otsustatakse Palupera valla 7 küla osas piiride muutmise taotluse esitamine.
Detsembris esitatakse Valga maavanemale liitumisleping ja taotlus piiride muutmise kohta.

Fotol: Otepää vallavanem Kalev Laul, Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda, volikogu haldusreformi komisjoni esimees Jaanus Raidal, Palupera vallavanem Terje Korss ja Sangaste vallavanem Kaido Tamberg. Seisab ühinemisläbirääkimiste konsultant Heikki Kadaja.