« Tagasi

Puka kooli uus õppehoone sai nurgakivi

11. detsembril 2020 sai Puka kooli uus õppehoone nurgakivi.

Nurgakivi asetasid Otepää vallavanem Jaanus Barkala, volikogu esimees Rein Pullerits, Puka Kooli direktor Margot Keres ja OÜ Mapri Ehitus juhatuse esimees Priit Jaagant.

Nurgakivi sisse, ajakapslisse, pandi vallaleht Otepää Teataja, Otepää Vallavolikogu otsus Puka kooli ehituse hankelepingu sõlmimise kohta ning volikogu istungi protokoll koos hankelepingu vastuvõtmise otsuse hääletamise tulemustega.

Ajakapslisse rändasid veel Otepää Vallavalitsuse poolt väljastatud ehitusluba Puka kooli ehitamiseks, Puka Vallavolikogu otsus SA Innove Puka kooli ehituse projekti esitamiseks ning Puka kooli ehituseskiisid. Tulevastele põlvedele pandi kaasa Puka kooli ajaleht „Puka Tuuled" ning kooli 2020/2021 töötajate ja õpilaste nimekirjad ning mõned käibelolevad mündid.

„Julgen hetkel kinnitada, et uue koolihoone valmimisega saame majandamiskuludega kokku hoida, saame kooli ka kenasti üleval pidada ning me ei pea lähimate aastate jooksul arutama, et äkki Pukka ei jäägi kooli, vaid kaks kollast bussi hakkab sõitma valla teise piirkonda," ütles Otepää vallavanem Jaanus Barkala. „Otepää vald on oma koolide arvu poolest optimaalne, meil jagub õpilasi ja mis kõige tähtsam - meil jagub ka õpetajaid. Haridus on meie vallas prioriteediks, seda väärtustatakse - nii õpilased kui ka õpetajad on Otepää vallas väga oodatud, valla juhtkond teeb ka kõik selleks, et see nii ka jätkuks."

Priit Jaagant, Mapri Ehituse juhatuse esimees: "Käesolev aasta on Mapri Ehituse koolide aasta - ehitame parajasti lisaks Puka Koolile ka Keila Kooli laiendust. Kooli nurgakivi on justkui järgmiste põlvede haridusele nurgakivi panek. On siiralt hea meel, et uusi koole rajatakse ka väikestesse valdadesse."

 

Uus, L-kujuline koolihoone ehitatakse olemasoleva võimla lõuna- ja idaküljele, mis valmib järgmise aasta mais. Senimaani toimub õppetöö veel koolimaja vanas osas. Pärast uue koolihoone valmimist kolitakse õppetöö vanast osast uude. Vana koolimaja lammutatakse, selle asemel hakkab olema haljasala.  Puka kooli projekteerimis- ja ehitustööde maksumus on 1 975 617,60 eurot. Projekt on saanud toetust meetmest „Koolivõrgu korrastamine". Puka kooli ehitab OÜ Mapri Ehitus, omanikujärelevalvet teostab AS Infragate Eesti. 

 

 

Pildigalerii SIIT

Fotol: (vasakult): Puka kooli direktor Margot Keres, Otepää vallavanem Jaanus Barkala, Mapri Ehituse juhatuse esimees Priit Jaagant, Otepää Vallavolikogu esimees Rein Pullerits.

Foto: Monika Otrokova

Puka kooli eskiis.