« Tagasi

Projekt "Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine"

Otepää vald alustas koos naabervaldadega Valgamaal 2-aastase projektiga "Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine".
 
Koduteenuse eesmärk on hooldusvajadusega inimese abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas, mis aitab tagada hoolduskoormusega inimesele võimaluse osaleda tööhõives.  
 
Tugiisikuteenuse eesmärk on tööealise erivajadustega inimese toimetuleku tagamine, mis aitab tagada tööealisele erivajadustega inimesele võimaluse osaleda tööhõives. Teenuse sihtrühm on tööealised erivajadustega inimesed, kes vajavad sotsiaalsete, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.  
On aeg mõelda ka neile, kes vajavad teenust. Oled see sa ise, sinu lähedane, kogukonnaliige?
 
Küsi, uuri, mõtle järele, paku. Iga juhtum on omanäoline ja paraku ajas ka muutuv. Teenuse maht ja sagedus määratakse kindlaks kohaliku omavalitsuse üksuse (KOV) poolt lähtudes hooldusvajadusega inimese kõrvalabi vajadusest ning hoolduskoormusega inimese töögraafikust. Koduteenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel ja üldjuhul hooldusvajadusega inimese kodus. Tugiisikuteenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse vajaduse hindamise tulemustest. Teenuse maht ühele teenust saavale inimesele on minimaalselt 12 ja maksimaalselt 40 tundi kalendrikuus. Tugiisikuteenust osutatakse samuti üldjuhul tööpäevadel. 
 
 
Lisainfo projektijuhilt:
Angelika Armolik 530 33032; 766 4825
Angelika.armolik@otepaa.ee