« Tagasi

Otepää vallavolikogu nõustus Palupera valla külade arvamisega Otepää valla koosseisu

Otepää vallavolikogu võttis oma 16.novembri istungil vastu otsuse, millega Vabariigi Valitsuselt taotletakse Palupera valla Lutike küla, Makita küla, Miti küla, Neeruti küla, Nõuni küla, Päidla küla ja Räbi küla arvamist Otepää valla koosseisu. 
 
Palupera vallavolikogu korraldas selle aasta septembris tulevase haldusterritoriaalse korralduse osas elanike arvamuse väljaselgitamiseks Palupera vallas küsitluse. Küsitlus korraldati külade kaupa ning elanike käest küsiti, kas nad sooviksid kuuluda Otepää suurvalla koosseisu või Elva suurvalla koosseisu. Küsitlusest võttis osa 41% vähemalt 16-aastastest vallaelanikest.
Küsitluse tulemusena selgus, et Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi külade elanike enamus sooviksid kuuluda Otepää suurvalla koosseisu.
 
„Oleme haldusreformiga tegelemisel teinud ühe olulise sammu edasi Palupera valla suunal," täpsustas vallavolikogu esimees Siim Kalda. „Ees ootab rahvaküsitlus Otepää ja Sangaste valdade ühinemise kohta, juba detsembrikuu volikogu istungil menetleme Otepää ja Sangaste valdade ühinemislepingut."
 
Palupera vald ja Otepää vald on sõlminud haldusüksuste piiride muutmise kokkuleppe,  mis muuhulgas käsitleb piiride muutmisega kaasnevaid põhimääruse ja teiste õigusaktide muudatusi ning organisatsiooniliste, eelarveliste ja muude varaliste küsimuste lahendamist.
 
Palupera valla Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla  ja Räbi külad arvatakse  Otepää valla koosseisu 2017. aasta Otepää Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval. 
 
Otepää valla koosseisu arvatava Palupera valla seitsme küla territooriumiosa suurus on 81,31 km2. Külade alaliste elanike arv on 1. novembri 2016. a seisuga 487 elanikku.