« Tagasi

Otepää Vallavolikogu istungil 17.09.2020

17.09.2020

  1. Võeti vastu Otepää valla 2020. aasta lisaeelarve.
  2. Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsuse nr 1-3/65 „Otepää Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" lisa punkti 6.2 veerus 5 juristi koormuseks 1 koht.