« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 28.10.2019

28.10.2019

 1. Määrati Nõuni külas asuva Soka katastriüksuse (katastritunnus 58201:001:0242) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 2. Määrati Räbi külas asuva Kissa katastriüksuse (katastritunnus 58202:001:0301) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 3. Anti Janel Väljanile projekteerimistingimused Vana-Otepää külas Treiali kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anti Solar station OÜ-le projekteerimistingimused Pedajamäe külas Roosimäe kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti Avo Kangrole ehitusluba Pilkuse külas Vesimäe kinnistul elamu püstitamiseks.
 6. Anti Heatconsult OÜ-le ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Lille tn 1, Virulombi tn 2, Lille tänav ja Virulombi tänav kinnistutel kaugküttetorustiku ehitamiseks.
 7. Anti Osaühingule Mapri Ehitus ehitusluba Tõutsi külas Tautsi kinnistul angaari püstitamiseks.
 8. Anti Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 14 kinnistul asuvale ehitisele (saun-abihoone) kasutusluba.
 9. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaheksa isikut.
 10. Kinnitati kolme isiku hajaasustuse programmi lõpparuanded.
 11. Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks kaasfinantseerimise toetus järgmiselt: 1.1 Otepää Külade Ühendus 200 eurot projektile „Külatänav Otepää Talveturul".
 12. Vabastati Mittetulundusühing Otepää Pensionäride Ühendus Otepää Kultuurikeskused teenuste eest tasumisest Otepää kultuurimaja kasutamisel 5. novembril 2019. a toimuva ürituse osas.
 13. Anti otsustuskorras ajavahemikuks 1. jaanuar - 31. detsember 2020. a OTEPÄÄ NAISSELTSI (registrikood 80037572, aadress J. Hurda tn 5a, Otepää vallasisene linn, Otepää vald) tasuta kasutusse kultuuriliste ja huvialadega seotud tegevuste korraldamiseks Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva hoone III korruse ruum nr 321.