« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 21.08.2019

21.08.2019

 1. Määrati Otepää külas asuva Pärna katastriüksuse (katastritunnus 63602:001:0670) uueks lähiaadressiks Kaarnapesa.
 2. Kooskõlastati Kuigatsi külas Villemi maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
 3. Anti Kadri Aderile projekteerimistingimused Räbi külas Päikesemäe kinnistul koolituskeskuse ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anti OÜ-le Põllumaade Ost ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Pihlaka tn 6 kinnistul elektritootmisrajatise püstitamiseks.
 5. Anti Päikeseratas OÜ-le ehitusluba Neeruti külas Roni kinnistul elektritootmisrajatise püstitamiseks.
 6. Anti Smartecon OÜ-le ehitusluba Pilkuse külas Paisjärve kinnistul elektritootmisrajatise Päikeseelektrijaam 1 püstitamiseks.
 7. Anti Smartecon OÜ-le ehitusluba Pilkuse külas Paisjärve kinnistul elektritootmisrajatise Päikeseelektrijaam 2 püstitamiseks.
 8. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
 9. Otsustati korraldada kordusenampakkumine Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 10-2 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1046840, üldpind 63,30 m2) võõrandamiseks alghinnaga 40 000 eurot (kirjaliku enampakkumise tingimused lisatud). Otsustati moodustada enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 1. Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2. Jaak Grünberg; 3. Uuno Laul.
 10. Määrati haridustoetus kooli edukal lõpetamisel alljärgnevalt: 1.1 Mirjam Leopard (Otepää Gümnaasium) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamisel 200 eurot; 1.2 Katre Krüünvald (Otepää Gümnaasium) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamisel 200 eurot; 1.3 Geir Kudu (Otepää Muusikakool) huvikooli põhiõppe kiitusega lõpetamisel 130 eurot; 1.4 Liisi Ruuven (Otepää Gümnaasium) põhikooli kiitusega lõpetamisel 130 eurot; 1.5 Merelle Liivamägi (Otepää Gümnaasium) põhikooli kiitusega lõpetamisel 130 eurot.
 11. Kinnitati alates 2. septembrist 2019. a hallatava asutuse Otepää Muusikakool direktoriks Helen Kirsi.
 12. Moodustati alates 1. septembrist 2019. a Keeni Põhikoolis lasteaia sobitusrühm, kuhu kuuluvad erivajadusega lapsed koos teiste lastega.