« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 25.11.2019

25.11.2019

  1. Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kirikla kinnistul pastoraadi ümberehitamiseks.
  2. Anti Truuta külas Mäemetsa kinnistul asuvale ehitisele (suvila) kasutusluba.
  3. Anti Truuta külas Mäeotsa kinnistul asuvale ehitisele (abihoone) kasutusluba.
  4. Anti Truuta külas Mäeotsa kinnistul asuvale ehitisele (üksikelamu) kasutusluba.
  5. Tunnistati lõppenuks Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee 42a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumismenetlus ja lugeda OÜ Aarna kinnistu müügilepingu sõlmimise õiguse ning 2000 euro suuruse tagatisraha kaotanuks. Otsustati korraldada kordusenampakkumine Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee 42a asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 2326340, katastritunnus 55601:007:0009, pindala 785 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) võõrandamiseks alghinnaga 15 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 1. Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2. Jaak Grünberg; 3. Eveli Misnik.
  6. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 324 eurot.
  7. Määrata toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule kogusummas 120 eurot.
  8. Anti otsustuskorras kuni 31. jaanuarini 2023. a Mittetulundusühingule Otepää Kinnaspunkt (registrikood 80411929, asukoht Kevade tn 1 Otepää vallasisene linn) tasuta kasutusse heategevuse ja sotsiaalabi korraldamiseks Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva hoone keldrikorruse ruumid, suurusega 252 m2.
  9. Eraldati reservfondist eelarvereale „08400 Toetused usuasutustele" 3000 eurot Sangaste kirikuhoone avariilise katuse remondikulude katmiseks.