« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 15.06.2020

15.06.2020

 1. Kinnitati Ilmjärve külas asuva Taga-Pihlaka maaüksuse erastamise tingimused.
 2. Määrati Lutike ja Neeruti külas asuva 23171 Lutike-Saluala tee katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 17402950, katastritunnus 58202:003:0995, pindala 6,39 ha, sihtotstarve transpordimaa) ja Makita, Lutike ja Neeruti külas asuva 23168 Neeruti-Makita tee katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 17402950, katastritunnus 58202:003:0993, pindala 6,38 ha, sihtotstarve transpordimaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 23171 Lutike-Saluala tee, koha-aadress 23171 Lutike-Saluala tee, Lutike ja Neeruti küla, sihtotstarve – transpordimaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 23168 Neeruti-Makita tee, koha-aadress 23168 Neeruti-Makita tee, Makita, Lutike ja Neeruti küla, sihtotstarve – transpordimaa.
 3. Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Väike-Veske katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0175) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Väike-Veske, koha-aadress Väike-Veske, Otepää vallasisesene linn, sihtotstarve – ärimaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Tamme, koha-aadress Tamme, Otepää vallasisesene linn, sihtotstarve – ärimaa.
 4. Määrati Sarapuu külas asuva Jürimäe katastriüksuse (katastritunnus 72402:003:0640) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Jürimäe, koha-aadress Jürimäe, Sarapuu küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Teeääre, koha-aadress Teeääre, Sarapuu küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 5. Määrati Tiidu külas asuva Kogre katastriüksuse (katastritunnus 72402:002:0400) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kogre, koha-aadress Kogre, Tiidu küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 23227 Lemmiku-Tiidu-Metsapargi tee, koha-aadress 23227 Lemmiku-Tiidu-Metsapargi tee, Tiidu küla, sihtotstarve – transpordimaa.
 6. Anti Kristjan Eljandile projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Kolga tee 18 kinnistul vana elamu lammutamise ja uue elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 7. Anti Leo Libovile projekteerimistingimused Meegaste külas Sikkamäe kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
 8. Anti Margus Värvale projekteerimistingimused Räbi külas Käo kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
 9. Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Pühajärve rannapark kinnistul Aedlinna mängude väljaku rajamiseks.
 10. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele (staadioni abihoone) kasutusluba.
 11. Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil Lauküla külas asuva Antsi-Sillaste tee (teeregistri tee nr 7240122) teealuse maa kasutamiseks Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus vastavalt asendiplaanile järgmistele kinnistutele: 1.1 Lauküla külas asuvale Väha kinnistule (kinnistu registriosa nr 1021640, katastritunnus 72401:001:0135, pindala 47,50 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 400 m pikkuse ja ca 5 m laiuse tee osas; 1.2 Lauküla külas asuvale Köstisoo kinnistule (kinnistu registriosa nr 1630040, katastritunnus 72402:003:1320, pindala 16,86 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 70 m pikkuse ja ca 5 m laiuse tee osas; 1.3 Lauküla külas asuvale Hansi-Matsi kinnistule (kinnistu registriosa nr 10973850, katastritunnus 72402:001:0177, pindala 16 096 m2, sihtotstarve elamumaa) ca 105 m pikkuse ja ca 5 m laiuse tee osas; 1.4 Lauküla külas asuvale Walso kinnistule (kinnistu registriosa nr 660240, katastritunnus 72402:003:0280, pindala 70,88 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 680 m pikkuse ja ca 5 m laiuse tee osas.
 12. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
 13. Määrati  ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 14. Määrati kahele isikule toetus raske majandusliku olukorra puhul kogusummas 474,20 eurot.
 15. Kinnitati riigihanke " Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli koolitoiduteenus 2020 – 2023" tulemused. Otsustati kvalifitseerida riigihanke " Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli koolitoiduteenus 2020 – 2023" pakkujad P. DUSSMANN EESTI Osaühing (registrikood 10068915) ja Baltic Restaurants Estonia AS (registrikood 11391363). Tunnistati pakkujate P. DUSSMANN EESTI Osaühing ja  Baltic Restaurants Estonia AS poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja P. DUSSMANN EESTI Osaühing poolt esitatud pakkumus ühe päeva kogumaksumusega 8,08 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
 16. Kinnitati riigihanke "Puka kooli rekonstrueerimise projekteerimis- ehitustööd" tulemused. Tunnistati hanketingimustele vastavaks Osaühing Mapri Ehitus (registrikood 10131080) pakkumus, AS EVIKO (registrikood 10321432) pakkumus, SKONE GRUPP OÜ (registrikood 11374175) pakkumus, Aktsiaselts Harju Ehitus (registrikood 10077995) pakkumus, OÜ Energia ja Ehitus (registrikood 11487593) pakkumus, Embach Ehitus OÜ (registrikood 12802319) pakkumus ja Ehitus5ECO OÜ (registrikood 11715995) pakkumus. Lähtudes riigihanke alusdokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja Osaühing Mapri Ehitus pakkumus, kui pakkumuste hindamise kriteeriumi madalaim maksumus suhtes soodsaim pakkumus maksumusega 1 646 348 eurot (käibemaksuta).
 17. Kinnitati riigihanke "Puka kooli rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve" tulemused. Tunnistati hanketingimustele vastavaks AS Infragate Eesti (registrikood 10845129) pakkumus, OÜ KESKKONNAPROJEKT (registrikood 10769210) pakkumus, Osaühing Ehitusagentuur (registrikood 11168919) pakkumus, Inseneribüroo Telora OÜ (registrikood 14197510) pakkumus, P.P. Ehitusjärelevalve OÜ (registrikood 11270056) pakkumus ja Osaühing JYRR Invest (registrikood 11300136) pakkumus. Lähtudes riigihanke alusdokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja AS Infragate Eesti pakkumus, kui pakkumuste hindamise kriteeriumi madalaim maksumus suhtes soodsaim pakkumus maksumusega 37 374,75 eurot (käibemaksuta).