« Tagasi

Otepää vallavalitsuse istungil 15.02.2021

15.02.2021

 1. Määrati Kassiratta külas asuva Vana-Peebo katastriüksuse (katastritunnus 63601:003:1650) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Hõbemäe, koha-aadress Hõbemäe, Kassiratta küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Nerrimäe, koha-aadress Nerrimäe, Kassiratta küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 2. Määrati Restu külas asuva Põõna katastriüksuse (katastritunnus 72401:003:0061) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Põõna, koha-aadress Põõna, Restu küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2. katastriüksuse kohanimi Põõnametsa, koha-aadress Põõnametsa, Restu küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 3. Anti APW Varahaldus OÜ-le projekteerimistingimused Kääriku külas Vanapoisi kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas projekteerimistingimused Vana-Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaas kinnistul reoveepuhasti ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti Kaspar Veskusele projekteerimistingimused Kuigatsi külas Karupõllu kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti Kaspar Veskusele projekteerimistingimused Lauküla külas Punga kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
 7. Anti Eili Annukile projekteerimistingimused Nõuni külas Sokapõllu kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 8. Anti Kääriku külas Konno kinnistul asuvale ehitisele (saun) kasutusluba.
 9. Anti Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 14, Tartu mnt 1, Tartu mnt 4, Tartu mnt 6, Tartu mnt 8, 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee, Lipuväljak T7, Lipuväljaku ja Piiri tänav kinnistutel asuvale ehitisele (Tartu mnt 1, 6 ja 8 kaugkütte liitumistorustik) kasutusluba.
 10. Anti Päidla külas Kikka-Sannu kinnistul asuvale ehitisele (abihoone) kasutusluba.
 11. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule.
 12. Määrati noortespordi tegevustoetus järgmiselt: 1.1 MTÜ Yess 7222,10 eurot; 1.2 Jalgpalliklubi FC Otepää 6305,17 eurot; 1.3 Otepää Spordiklubi 5361,56 eurot; 1.4 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 4763,05 eurot; 1.5 Tartu Spordiselts "Kalev" (kergejõustik) 4736,38 eurot; 1.6 Võimlemisklubi "Rütmika" 3360,98 eurot; 1.7 MTÜ Karupesa Team 3250,95 eurot; 1.8 Jalgpalliklubi FC Elva 3167,59 eurot; 1.9 Otepää Rattaklubi 2889,17 eurot; 1.10 sulgpalliklubi Fööniks 2584,09 eurot; 1.11 MTÜ Kagu Biathlon 1722,17 eurot; 1.12 SPORDIKLUBI "DO" 1138,67 eurot; 1.13 Otepää Motoklubi 1055,31 eurot; 1.14 Mittetulundusühing Tartu Slalom 833,58 eurot; 1.15 Mittetulundusühing Jalgpallikool Tammeka 833,58 eurot; 1.16 MTÜ OTI SPORDIKLUBI 666,86 eurot.
 13. Määrati treeneri tööjõukulu lisatoetus: 1.1 MTÜ Karupesa Team (treener Tanel Ojaste) 7680 eurot; 1.2 Otepää Spordiklubi (treener Silver Eljand) 7680 eurot; 1.3 Otepää rattaklubi (treener Ekke-Kaur Vosman) 7680 eurot; 1.4 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI (treener Peeter Siim) 7254,36 eurot; 1.5 Jalgpalliklubi FC Otepää (treener Martin Raid) 4694,40 eurot; 1.6 MTÜ Kagu Biathlon (treener Jelena Všivtseva) 4479,96 eurot; 1.7 Mittetulundusühing Tartu Slalom (treener Kaarel Grünberg) 3840 eurot.
 14. Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuamme ja toetuslepingu täitmine.
 15. Jäeti rahuldamata 6 korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlust.
 16. Sõlmiti URALIC Keskusega (registrikood 80418736, aadress Kase tn 4, Otepää vallasisene linn, Otepää vald, 67405) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone ruumide nr 317 (pindala 11,9 m2) ja nr 314 (pindala 12,2 m2) kasutusse andmiseks tähtajaga 1. jaanuar 2021. a kuni 31. detsember 2022. a.
 17. Kinnitati Otepää Vallavalitsuse 2021. aasta hankeplaan.