« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 03.06.2019

03.06.2019

 1. Määrati Mäeküla külas asuva Vaiknametsa katastriüksuse (katastritunnus 72401:001:0056) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 2. Otsustati rahuldada Enelin Alteri 23. mai 2019. a vaie ja tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 17. mai 2019. a korraldus nr 2-3/200 "Elva Tarbijate Ühistule projekteerimistingimuste andmine".
 3. Anti Alfatre OÜ-le projekteerimistingimused Koigu külas Väike-Klaasivabriku kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anti OÜ-le KESA-AGRO projekteerimistingimused Tiidu külas Kolmimäe tee 26 kinnistul viljahoidla laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti Ivar Dembovskile projekteerimistingimused Kääriku külas Konno kinnistul sauna ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti Kerli Mikule projekteerimistingimused Neeruti külas Roni kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
 7. Anti Marius Türkile projekteerimistingimused Neeruti külas Lande kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
 8. Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kastolatsi tee 25 kinnistul erihoolekande teenusmaja püstitamiseks.
 9. Anti Toomas Uibole ehitusluba Arula külas Palumetsa kinnistul puurkaevu rajamiseks.
 10. Anti Ülo Lubile ehitusluba Nõuni külas Kullipesa vkt 9 kinnistul sauna laiendamiseks.
 11. Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne ja toetuslepingu täitmine.
 12. Kinnitati osaühingu OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO 2018. a majandusaasta aruanne.
 13. Kinnitati AS-i Otepää Veevärk 2018. a majandusaasta aruanne.
 14. Otsustati omandada OÜ-lt NORDEST (registrikood 10290016) Otepää vallasiseses linnas asuv Lipuväljak 15 kinnistu (kinnistu registriosa nr 613440, katastritunnus 55601:004:0850, pindala 344 m2, sihtotstarve ärimaa) hinnaga 50 000 eurot.
 15. Anti Ugandi Toitlustus OÜ-le tasu eest üürile Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 10-2 asuv korter, suurusega 63,30 m2.
 16. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.