« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse 24.05.2019 istungil

24.05.2019

  1. Algatati Pühajärve külas asuva Allika katastriüksuse ja lähiala detailplaneering.
  2. Anti Lauri Peilile ehitusluba Päidla külas Kintsli kõrts kinnistul puurkaevu rajamiseks.
  3. Anti Marju Virkile ehitusluba Kuigatsi külas Lohusoo kinnistul elamu püstitamiseks.
  4. Anti Siim Sisaskile ehitusluba Pilkuse külas Kadastiku kinnistul elamu püstitamiseks.
  5. Anti Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 28 kinnistul asuvale ehitisele (kaubanduskeskus) osakasutusluba (I korruse ruumi 103 ja II korruse ruumide 201-218 kasutamiseks).
  6. Kehtestati Puka Kunstikooli õppetasu määrad järgmiselt: 1.1 ettevalmistuskursusel 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus; 1.2 põhiõppel 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus; 1.3 järelkoolis 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus; 1.4 üks tund täiskasvanute kunstiõpetust 3% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.
  7. Moodustati Otepää Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjon ja määrata komisjoni liikmed alljärgnevalt: 1.1 Kaido Tamberg – vallavanem, komisjoni esimees; 1.2 Jaanus Barkala – Otepää Vallavolikogu esindaja; 1.3 Janika Laur – valla haridusspetsialist; 1.4 Lii Peterson – hoolekogu ja õpetajate esindaja.
  8. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
  9. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 52 eurot.
  10. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule kogusummas 60 eurot.