« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse 24.01.2023 istungi kokkuvõte

24.01.2023

 1. Määrati Mäeküla külas asuva Konnu-Endriku katastriüksuse (katastritunnus 72402:001:0282) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Konnu-Endriku, koha-aadress Konnu-Endriku, Mäeküla küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Ärgioru, koha-aadress Ärgioru, Mäeküla küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
 2. Anti Raul Eametsale projekteerimistingimused Vana-Otepää külas Väike-Uandi kinnistul elamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Anti Alain Karule ehitusluba Pilkuse külas Orumäe kinnistul elamu püstitamiseks.
 4. Anti Asta Tättele ehitusluba Päidla külas Madise kinnistul elamu püstitamiseks.
 5. Anti Urve Sarvele ehitusluba Arula külas Paaksi kinnistul elamu püstitamiseks.
 6. Anti Priit Õunpuule ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Palupera tee 45a kinnistul elamu püstitamiseks.
 7. Anti Priit Õunpuule ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Palupera tee 45a kinnistul abihoone püstitamiseks.
 8. Vabastati kaks isikut erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
 9. Määrati kümnele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 10. Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 503 eurot.
 11. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule summas 150 eurot.
 12. Kehtestati alates 1. jaanuarist 2023. a kuni 31. detsembrini 2023. a Otepää valla koolieelse lasteasutuse lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 1574,10 eurot kuus ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajatel 1749 eurot kuus.