« Tagasi

Otepää Vallavalitsus 2. nädala eelinfo (11.01. – 17.01.2021)

Esmaspäev, 11.01

-kell 10.30 vallavalitsuse istung nõukojas. Kokkuvõtet vallavalitsuse päevakorrapunktidest saab lugeda Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist Juhtimine -> Vallavalitsuse istungil. Lisainfo: vallavanem Jaanus Barkala 766 4801; 503 6109

-kell 12.45 Puka lasteaia  töökoosolek. Lisainfo: huvijuht Liidia Saarmann 5647 5403

-kell 13.15 Otepää Lasteaia Pähklikese maja pedagoogide infominutid. Lisainfo: direktor  Marju Ilistom 5303 3034

-kell 15.00-17.00 Keeni noortekeskuses  võistlus "Ajurünnak". Osalevate noorte hulk noortekeskuses maksimaalselt 10. Teistel on võimalus osaleda ka veebi teel. Lisainfo: noorsootöötaja Pille Priidik 507 4458

-kell 15.30 kommunikatsioonijuht Monika Otrokova Lõuna-Eesti Päästeameti ja KOV juhtide veebikoosolekul. Lisainfo: kommunikatsioonijuht Monika Otrokova 766 4811; 505 8970

-Otepää noortekeskuses auhindade jagamine noortele, kes võtsid osa virtuaalsetest tegevustest. Lisainfo: noortekeskuste juhataja  Kätlin Nukka  5332 6699

 

Teisipäev, 12.01
-projektijuht Lea Ruuven ja kommunikatsioonijuht Monika Otrokova veebikoosolekul Erasmuse projekti „Euroopa maapiirkondades elavate perede jätkusuutlikus tulevikus" koostööpartneritega. Lisainfo: projektijuht Lea Ruuven 527 7997

-turismiinfospetsialist Külliki Pikk ja arendusjuht Maris Frosch Lõuna-Eesti turismistrateegia tutvustuskoosolekul veebikeskkonnas. Lisainfo: Küllike Pikk 501 6502

 

Kolmapäev, 13.01
-kell 13.30 pedagoogide infominutid Otepää Lasteaia Võrukaela majas. Lisainfo: direktor  Marju Ilistom 5303 3034

-kell 14.00 Otepääl, Küülikufarmi tee otsas Apteekrimäega piirneva riigimetsa majandamise kava arutelul. RMK koostab kõigile kõrgendatud huviga aladel (KAH-ala) riigimetsa majandamise pikaajalised kavad. Apteekrimäe KAH-alal on koostaud eelnimetatud kava, mis sisaldab metsa majandamise võtteid pikema ajaperioodi jooksul. Lisainfo: https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/kaasamiskoosolekud/apteekrimae2021

-turismiinfospetsialist Külliki Pikk EASi korraldataval veebikoosolekul "Visit Estonia hommik sihtkohtadega". Lisainfo: Küllike Pikk 501 6502

 

Neljapäev, 14.01
-lugejateni jõuab Otepää valla häälekandja Otepää Teataja. Otepää Teatajat on võimalik lugeda Otepää valla kodulehelt  www.otepaa.ee/ot

-kell 9.00 Pühajärve lasteaia vanemas rühmas ettelugemine "Lugusid jutukorvist". Korraldab Pühajärve raamatukogu. Lisainfo: vanemraamatukoguhoidja  Ly Haaviste 766 8505                                                                                               

-kell 16.00-18.00 toimub Puka noortekeskuses  võistlus "Ajurünnak". Osalevate noorte hulk noortekeskuses maksimaalselt 10. Teistel on võimalus osaleda ka veebi teel. Lisainfo: noorsootöötaja Pille Priidik 507 4458

-Otepää noortekeskuses ajurünnak noortega. Teemaks on uue aasta tegevused noortekeskuses ja väljaspool seda. Lisainfo: noortekeskuste juhataja  Kätlin Nukka  5332 6699

 

 

Laupäev, 16.01
-Kääriku spordikeskuses Otepää valla mängud: reketlon. Lisainfo: https://otepaasport.ee/

-Tehvandi Spordikeskuses Eesti Meistrivõistlused 2021 (FIS), murdmaasuusatamine. Oberstdorfi MM katsevõistlus. Lisainfo: www.suusaliit.ee 

 

 

Pühapäev, 17.01
-Tehvandi Spordikeskuses Eesti Noorte ja Juunioride Meistrivõistlused 2021, murdmaasuusatamine-klassika. Lisainfo: www.suusaliit.ee