« Tagasi

Otepää valla ja Sangaste valla ühinemislepingu avalik väljapanek

 
Väljapanek kestab 19. oktoobrist kuni 8. novembrini 2016. 
 
Ühinemislepingu ja selle lisadega on võimalik tutvuda Otepää Vallavalitsuses, Otepää Linnaraamatukogus, Pühajärve Raamatukogus ja Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee  
 
Ühinemislepingu ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 8. november 2016. 
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@otepaa.ee  või postiaadressil Lipuväljak 13 Otepää vallasisene linn Otepää vald 67405.
 
 

Ühineva omavalitsuse kaart (Otepää, Sangaste ja Palupera valla Nõuni piirkonna külad)