« Tagasi

Otepää Gümnaasium koolide pingereas taas Valgamaa parim

Ajaleht Postimees avaldas traditsioonilise koolide pingerea, selle pingerea alusel on Otepää Gümnaasium esimese kahekümne kooli seas, 18. kohal. Sellega on Otepää Gümnaasium taas kogu Valgamaa parim gümnaasium.
 
Postimees võttis koolide edetabeli koostamisel aluseks keskmisi tulemusi kolmest riigieksamist: eesti keel (k.a teise keelena), lai matemaatika ja inglise keel. 
 
Otepää Gümnaasiumi direktor Külle Viks ütles tulemusi kommenteerides, et tema poolt vaadates oli neil selline kool ka eelmisel aastal, on sellel aastal ja on ka järgnevatel. „Meil on samad õpetajad samade meetodite ja sama õpetamisfilosoofiaga, on sama toetus juhtkonna poolt. Minu arvates on lihtsalt tegemist ühe kohaga ühes tabelis, meie kooli õppekava ja õppekorraldus ning personal võimaldavad kõrgete tulemusteni jõuda kõigil soovijatel," märkis Külle Viks. „2016. aasta koht "edetabelis" kajastab eelkõige järjepidevust kooli eeldustes ja väärtustes ning lõpetanud, 89. lennu suhtumist õpingutesse ja lugupidamist enda suhtes. Meie "karavan" läheb ikka endasse uskudes ja parimat andes edasi, pole vahet, missugune on aastanumber kalendris või koht ühes tabelis."
 
Eelmisel aastal oli Otepää Gümnaasium 117. kohal. Valgamaa teistest gümnaasiumitest on pingereas 83.kohal Valga Gümnaasium, 91.kohal Tõrva Gümnaasium, 119. kohal Audentese Spordigümnaasium, 166.kohal Valga Kaugõppegümnaasium.
 
„Julgen öelda, et selle tulemusega on Otepää Gümnaasium mitte ainult Valgamaa parim, vaid on üks parimaid ka teiste Lõuna-Eesti gümnaasiumite seas," ütles Otepää vallavanem Kalev Laul. „Tunnustan ja tänan kõiki gümnaasiumi pedagooge, juhtkonda ja õpilasi tubli saavutuse eest!"
Haridus- ja teadusministeeriumi teatel hakatakse alates 2016. aastast riigieksami tulemuste kõrval kooli tegevusnäitajana arvestama gümnaasiumi panust õpilase edasijõudmisesse. Gümnaasiumide õppetöö tõhususe näitaja annab koolidele tagasisidet, mis võimaldab eksamitulemuste kõrval täpsemalt jälgida edukust õppe läbiviimisel. Seda hinnatakse kolme aasta tulemuste põhjal matemaatikas, eesti keeles ja eesti keeles teise keelena.
 
Allikas: 
Mihelson, H., Prokofjeva, A. Suur koolide edetabel 2016: vaata, mitmes on sinu kool! Postimees 18.10.2016 viide: http://www.postimees.ee/v2/3876551/suur-koolide-edetabel-2016-vaata-mitmes-on-sinu-kool