« Tagasi

Oriku liivakarjääri kaevandamisloa taotluse avalik arutelu

Keskkonnaametile on laekunud Gravel Deposits OÜ kaevandamisloa taotlus, mille kohaselt soovitakse avada Kaurutootsi külas Oriku katastriüksusel (katastriüksuse tunnus 63601:003:0780) ehitusliiva kaevandamiseks liivakarjäär. Karjääri planeeritav pindala on 4,34 ha ning teenindusmaa pindala 5,12 ha.  Taotletaval alal on 499 tuh m³ ehitusliiva, millest kaevandatav on 289 tuh m³. Kaevandatava liiva keskmine aastamaht on arvutuslikult 20 tuh m³. Luba soovitakse saada 15 aastaks.

Taotlusmaterjalide ja seotud dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535 sisestades otsinguväljale kaevandamisloa taotluse registreerimise numbri "6013" või märksõna „Oriku".

Keskkonnaamet jagab hea meelega selgitusi nii taotluse, kui menetlusprotsessi kohta. Selgituste saamiseks palume võtta ühendust alltoodud kontaktandmetel. Keskkonnaamet soovib teha otsuseid võimalikult avalikult ja kõikide huve silmas pidades, seega igasugused arvamused ja ettepanekud on oodatud. Palume võimalusel arvamused ja ettepanekud esitada kirjalikult, võimalusi nende esitamiseks ja avaldamiseks on mitmeid:

1. Saata või tuua Keskkonnaameti kontorisse:

Keskkonnaameti Võru kontor
Karja 17a, 65608 Võru; E-N 9.00-12.00 ja ja 13.00-16.00 ning R 9.00-12.00
voru@keskkonnaamet.ee; telefon 530 78 839, 50 63 384

Keskkonnaameti Valga kontor
Kesk 12, 68203 Valga; E-N 9:00-12:00 ja 13:00-16:00 ning R 9:00-12:00
valga@keskkonnaamet.ee; telefon 530 78 839, 50 63 384

2. Osaleda avalikul arutelul, mille korraldab Keskkonnaamet ja kuhu on oodatud kõik huvitatud isikud. Avalik arutelu toimub reedel 3. juulil kell 16.00 Otepää vallamajas, vallavolikogu saalis III korrusel.

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine on lubatud kogu menetluse jooksul. Saamaks teie ettepanekut varakult käsitleda, palume need esitada võimalusel juuni- ja juulikuu jooksul.

Keskkonnaamet