« Tagasi

Noorte omaalgatuse fond

Otepää valla noored saavad taotleda oma idee elluviimiseks toetust!

Taotleda saab ühe noorteprojekti kohta maksimaalselt 1000€. Ellu võib viia mõne toreda sündmuse, töötoa, väljasõidu, kontserti või midagi muud!

Noorte omaalgatusprojektide eesmärk on:
  1) toetada noorte ideede elluviimist, et noortest kujuneksid ettevõtlikud ja aktiivsed ühiskonnaliikmed;
  2) motiveerida noori märkama ja lahendama Otepää valla ja kogukonna kitsaskohti;
  3) anda noortele projektikirjutamise ja juhtimise kogemus.

Tingimused toetuse taotlemiseks: 

 • toetust võivad taotleda kõik Otepää vallas õppivad, elavad ja töötavad noored ja vallas tegutsevad noortegrupid;
 • projektimeeskonnas peab olema vähemalt 2 liiget vanuses 7-26 aastat (alla 18-aastast noort või noorteühenduse esindajat peab toetuse taotlemisel esindama täiskasvanud isik);
 • projekti tegevustesse peab olema kaasatud vähemalt 10 noort;
 • toetuse maksimaalne piirmäär on 1000 eurot ühe projekti kohta.

 
Toetust saab taotleda:

 • avaliku ürituse korraldamiseks (kontserdi, võistluse, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või muu ettevõtmise korraldamiseks, mis on suunatud kohalikule noorele);
 • koostöö arendamiseks mõne teise piirkonna noorte või noortegruppidega (ühistegevused, koolitused, seminarid, kontserdid, võistlused, ümarlauad, kohtumised, kampaaniad, töötoad või muu sündmus);
 • informatsiooni jagamiseks (teavitustöö, infopäevad, flaierid, leht, kuulutused, veebikeskkonnad jne);
 • erandjuhul kindla asja soetamiseks, mis on üldkasutatav ning mida läheb vaja tegevuse läbiviimiseks. Soetatud asjad jäävad peale projekti lõppu valla noortekeskuse või kooli kasutusse.

 

 

Tegevused, mida ei toetata:

 • klassiekskursioonide korraldamine;
 • klassiõhtute korraldamine;
 • regulaarne huviringide tegevus.

 

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Otepää Avatud Noortekeskusele e-posti aadressil katlin.nukka@otepaa.ee  taotlus, plakat või video, mis sisaldab:
  1) noortegrupi liikmete nimed ja vanused;
  2) noortegrupi esindaja nimi, vanus, e-posti aadress ja telefoninumber;
  3) projekti pealkiri;
  4) projekti lühitutvustus;
  5) projekti läbiviimise periood;
  6) planeeritavad tulemused;
  7) planeeritav teavitustegevus;
  8) taotletav summa koos eelarvega.

*Plakatil ei pea olema kõik eelpoolmainitud punktid. Need saab eraldi lisada näiteks Wordi failiga.

Laekunud taotlused vaatab läbi komisjon.

Hindamise kriteeriumid on:
  1) laialdane ja positiivne mõju noortele;
  2) taotletud toetuse suuruse sobivus omaalgatusprojekti elluviimiseks;
  3) omaalgatusprojektis osalejate arv;
  4) lisarahastuse või toetuse olemasolu (loob eelise);
  5) uudsus (loob eelise).

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. mai-15.novmeber 2023. Ideid saab saata jooksvalt. Projekt peab olema läbi viidud hiljemalt 15.12.2023.

Lisainfo Otepää piirkonna noorsootöötajatelt või e-posti aadressilt katlin.nukka@otepaa.ee, 5332 6699