« Tagasi

Maavanema järelevalve ei tuvastanud rikkumisi Otepää vallavolikogu töös

Otepää vallavolikogu otsustas oma 30.augusti istungil võtta laenu Otepää kesklinna kaugküttepiirkonna soojustorustike renoveerimiseks. Sihtotstarbelise laenu võtmine on eelduseks toetuse saamiseks KIK-ilt ning sellega suurendatakse AS Otepää Veevärk aktsiakapitali. Otepää vallavolikogu liige Kuldar Veere esitas selle otsuse peale maavanemale avalduse järelevalvemenetluse algatamiseks.  

Põhjendus järelevalve algatamiseks oli, et laenuotsuse vastuvõtmisel rikuti mitmeid valla põhimäärusest ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevaid menetlusnorme, näiteks ei antud otsuse eelnõust piisavalt vara teada ning et otsuse juhtkomisjon – vallavolikogu eelarve-, majandus- ja turismikomisjon, ei menetlenud antud otsuse eelnõud.

Valga maavanem, olles läbivaadanud kõik kaebusega seotud dokumendid ning Otepää vallavolikogu selgitused, leidis, et Otepää vallavolikogu 30. augusti otsus võtta soojustrasside renoveerimiseks laenu, on vastu võetud menetlusnorme järgides ja on õiguspärane.