« Tagasi

Kopli tn (Otepää) ja Tööstuse tn (Puka) korterite müük

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel

1) Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 12-13 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1040140, üldpind 56,50 m2) alghinnaga 40 000 eurot;

2) Puka alevikus Tööstuse tn 2-1 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 2182840, üldpind 42,20 m2) alghinnaga 3500 eurot.

 

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10% alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt 25. oktoobriks 2019. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 25. oktoobriks 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus, millele on märgusõnaks kirjutatud „Kopli tn 12-13 korter" või „Tööstuse tn 2-1 korter". Kirjaliku pakkumise võib saata ka posti teel.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: pakkuja nime ja elukohta või asukohta ning isikukoodi või registrikoodi; nõusolekut enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel; dokumente enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta; sõnadega väljendatud pakkumise summat; pakkumise esitaja allkirja; esindaja volitusi tõendavat dokumenti (vajadusel); pakkumise esitaja kontaktandmeid: telefon ja e-posti aadressi.

Pakkumiste avamine toimub 25. oktoobril 2019. a kell 11:30 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis.

Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).

Veebilink korraldusele  https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=244572