« Tagasi

Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusest teavitamine

Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus on esitanud avalduse kehtiva vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/324966 muutmiseks, milles taotletakse vee erikasutuse keskkonnaloas lubatud põhja- ja pinnaveevõtukoguste suurendamist, kuna kunstlume toomiseks vajamineva vee kogus on kasvanud.

Tegevuse asukoht on Nüpli küla, Otepää vald, Valga maakond.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 kohaselt peab vallavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates vallavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta.

Keskkonnaloa andmine/muutmine otsustatakse hiljemalt 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

 

Dokumendiga on võimalik tutvuda siin: https://kotkas.envir.ee/documents/d/50654-4208a49551bf242cb69046fe0a890a8108a90b4726b17359decd06587ad8117b