« Tagasi

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse taotlusvoor 2020 ja toetuse saajad

Alates 18.detsembrist 2020 saavad Otepää valla erasektori ettevõtluses töötavad spetsialistid esitada taotlusi Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusvooru. Toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumiga. Käesoleva vooru rahaline maht on 49 000 eurot. Toetuse andmise eesmärk on parandada vallas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse projektipõhiselt meetme nõuetele vastavate eluruumide soetamise ja ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada spetsialistile paremad elamistingimused.

NB! Toetatakse eluasemete ostmist või renoveerimist, mis asuvad Otepää valla territooriumil. Töötada võib spetsialist mistahes Kagu-Eesti maakonnas, kuid toetuse saamisel peab toetusalune eluruum vähemalt kolm aastat projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates olema spetsialisti rahvastikuregistrijärgne ja ka tegelik elukoht. Tähele tuleb panna ka seda, et abikõlblikud on vaid panga vahendusel ja toetuse saajale kuuluvalt arvelduskontolt tehtud tehingud. Käesoleva vooru abikõlblikkuse periood on 18.12.2020-30.06.2021.

Toetusmeetme Otepää valla 2020. aasta taotlusvoor on avatud kuni 20.01.2021 (k.a.). Taotlusvorm koos lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressile vald@otepaa.ee või paberkandjal vallavalitsuse sekretariaati.

 

Lisainformatsioon:
Maris Frosch arendusjuht
+372 5551 1780
maris.frosch@otepaa.ee

 

Taotlusvormid

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetmest toetuse taotlemise vorm

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede - ettevõtja ankeet

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede - eelarve

 

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetmest 2020. aasta voorus toetuse saajad:

  1. Antti Kangro
  2. Kristjan Saar
  3. Meriliis Pähn
  4. Rain Villemson
  5. Sten-Jaanis All
  6. Toomas Laul
  7. Viljar Vihmann