« Tagasi

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindade kehtestamine

Võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §14  ja Konkurentsiameti kooskõlastuse nr 9-3/2023-020 26. maist 2023 kehtestab Otepää Veevärk AS alates 01. juulist 2023 a. kogu oma teeninduspiirkonnas kõigile tarbijatele vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad (ühe m3 kohta eurodes) järgmiselt:
 
                            Tasu võetud vee eest                                                             1,65 €/m3
 
                            Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest                 1,87 €/m3
 
Hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivale käibemaksumäärale.
 
AS Otepää Veevärk teeninduspiirkonda kuuluvad kõik Otepää valla ühisveevärkide ja -kanalisatsioonidega ühendatud tarbijad.
 
Palun fikseerige oma veearvesti näit seisuga 30. juuni 2023 ning teatage see hiljemalt 10. juuliks 2023. Kõik hilisemad arveldused toimuvad uute hindade alusel.