Otepää Vallavalitsuse 23.05.2023 istungi kokkuvõte

23.05.2023

 1. Määrati Ilmjärve külas asuva Alliku katastriüksuse (katastritunnus 63601:003:0960) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Alliku, koha-aadress Alliku, Ilmjärve küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Allikupõllu, koha-aadress Allikupõllu, Ilmjärve küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
 2. Määrati Lutike külas asuva Jõntsi katastriüksuse (katastritunnus 58202:003:0970) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Jõntsi, koha-aadress Jõntsi, Lutike küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Raba, koha-aadress Raba, Lutike küla, sihtotstarve maatulundusmaa
 3. Määrati Lauküla külas asuva Pärna katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 949840, katastritunnus 72402:003:0490, pindala 4,7 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Lõhmuse katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 958540, katastritunnus 72402:003:0750, pindala 4,99 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Pärna, koha-aadress Pärna, Lauküla küla, sihtotstarve elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Lõhmuse, koha-aadress Lõhmuse, Lauküla küla, sihtotstarve elamumaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Pärnapõllu, koha-aadress Pärnapõllu, Lauküla küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
 4. Seati Elektrilevi OÜ kasuks sundvaldus elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses Truuta külas asuvale Tülsu-Truuta tee maaüksusele.
 5. Koormati isikliku kasutusõigusega Enefit Connect OÜ (registrikood 16130213, aadress Tallinn Veskiposti tn 2 kasuks järgmised Otepää valla omandis olevad Sangaste alevikus asuvad kinnistud: 1.1 72 Sangaste-Tõlliste tee T6 kinnistu; 1.2 72 Sangaste-Tõlliste tee T7 kinnistu; 1.3 Mäe tee kinnistu; 1.4 Kooli tn 11 kinnistu; 1.5 Kooli tänav kinnistu.
 6. Anti Eero Kikerpillile ehitusluba Nüpli külas asuval Kuusejärve kinnistul elamu püstitamiseks.
 7. Anti Eero Kikerpillile ehitusluba Nüpli külas asuval Kuusejärve kinnistul abihoone püstitamiseks.
 8. Anti Ants Vaherile ehitusluba Lauküla külas asuval Tõsta kinnistul abihoone rekonstrueerimiseks.
 9. Anti Simo Oleskile ehitusluba Nõuni külas asuval Tiigi kinnistul abihoone püstitamiseks.
 10. Anti Taavi Veskimäele ehitusluba Kääriku külas asuval Vanapoisi kinnistul puurkaevu rajamiseks.
 11. Anti Hortus Vinum OÜ-le neli ehitusluba Truuta külas asuval Rehemäe kinnistul nelja kasvuhoone püstitamiseks.
 12. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 13. Määrati tervisetoetus kaheloe isikule kogusummas 28 eurot.
 14. Määrati Puka Kogukonnale 2023. a septembris – oktoobris toimuva ürituse „Sügisene kultuurikohvik" korraldamiseks 220 euro suurune ürituse korraldamise toetus.
 15. Määrati Mittetulundusühingule Pedajamäe Külaselts projekti „Kogukonnaruumi soojuspump" elluviimiseks 500 euro suurune kaasfinantseerimise toetus.
 16. Otsustati algatada Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2024 – 2027 koostamine.
 17. Otsustati suurendada AS-i Otepää Veevärk aktsiakapitali 18 432 euro võrra uute aktsiate väljalaskmise teel 554 432 euroni.
 18. Määrati alates 23. maist 2023. a hallatava asutuse Keeni Põhikool direktori asendajaks Margot Keres.