Otepää valla spordivaldkonna parimate tunnustamine

Otepää Vallavalitsus ootab kandidaate spordivaldkonna parimate aunimetustele Aunimetuste kandidaate saab esitada igaüks alates 1. detsembrist kuni 31. detsembrini 2022 Otepää valla kodulehel  www.otepaa.ee

Taotlusi parima sportlase, treeneri, võistkonna aunimetusele on õigus esitada kõigil valla elanikel ja vallaga seotud isikutel, volikogul, vallavalitsusel, vallas registreeritud ja tegutsevatel juriidilistel isikutel, erakondadel, liitudel, seltsidel, klubidel jne. Kokku saab esitada parimaid kaheteistkümnes kategoorias. Taotluses peab ära toodud olema kandidaadi ees- ja perekonnanimi, tema saavutuste/tulemuste kirjeldus lõppeval kalendriaastal ning põhjendus.

Taotlused vaatab läbi vallavolikogu spordikomisjon, kes edastab vallavalitsusele omapoolsed ettepanekud. Tunnustusavalduste määramise ja väljaandmise kinnitab vallavalitsus korraldusega. Spordikomisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta mõne kategooria parim välja kuulutamata. Aunimetused antakse laureaatidele üle sportlaste korraldataval tänuüritusel jaanuarikuus.


Kandidaati saab esitada Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee asuva vormi kaudu.
Esita oma kandidaat SIIT