« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 21.11.2022

21.11.2022

  1. Määrati  Mägestiku külas  asuva  Annemäe katastriüksuse  (katastritunnus  63601:001:1430) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid  ja  kasutamise  sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse  kohanimi  Annemäe, koha-aadress Annemäe, Mägestiku küla,  sihtotstarve
    maatulundusmaa; 1.2  katastriüksuse kohanimi Metsaveere,  koha-aadress  Metsaveere, Mägestiku küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
  2. Seati Elektrilevi  OÜ  (registrikood  11050857,  asukoht  Tallinn Kadaka tee 63) kasuks sundvaldus elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses  Tiidu külas asuvale Vändi kinnistule (kinnistu registriosa nr 1674440).
  3. Seati Elektrilevi  OÜ  (registrikood  11050857,  asukoht  Tallinn  Kadaka  tee  63)  kasuks sundvaldus elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses Tiidu külas asuvale Tamme-Vändi tee L1 kinnistule (kinnistu registriosa nr 21288950).
  4. Anti  OÜ-le  MARVEST  ehitusluba  Otepää  vallasiseses  linnas  Valga  põik  3  kinnistul ärihoone rekonstrueerimiseks.
  5. Anti  Toomas  Asserile  ehitusluba  Kääriku külas Ojakalda kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
  6. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
  7. Suurendati OÜ  Otepää  Kommunaal osakapitali 27 444 euro  võrra. Uueks osa nimiväärtuseks saab 2556 euro asemel 30 000 eurot.