Otepää sissesõiduteede välistendidest

Avalik kiri Otepää Vallavalitsusele

Kuhu soovib Otepää turiste suunata turismiinfo saamiseks?

Otepääle sissesõiduteedel olevatel stendidel turismiinfokeskuse külastajate suunamisest valele aadressile (Tartu mnt 1) olen rääkinud turismiinfokeskuse infospetsialistidele ning esitanud selle probleemi volikogu istungitel päevakorrapunktis "Vallavalitsuse informatsioon". Seda alates TIK kolimisest uutesse ruumidesse aadressil Lipuväljak 13.
Loe lisaks: Otepää Turismiinfokeskus avas uksed uues kohas 20. detsembril 2020. 
https://www.otepaa.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/FwSkF1dZq8EO/content/otepaa-turismiinfokeskus-avas-uksed-uues-koh-1

Lubadused on olnud info vastavusse viia. Vähemalt enne 2021 aasta suvehooaega. Olukord jäi muutmatuks. Uuesti tõstatasin teema volikogus küsimusena vallavanemale. Lubadus oli optimismi tõstev, aga ... kahjuks tulemuseta.
Uuesti tõstatasin teema 20. aprillil toimunud kohtumisel ettevõtjatega, mille kutsus kokku vastselt ametisse kinnitatud ettevõtlus- ja arendusteenistuse juhataja Riina Savisaar.
Saatsin Riina Savisaarele igaks juhuks ka e-kirja 28. aprillil 2022 küsimusega, et millal sissesõiduteedel avalik info turismiinfokeskuse asukohaga õigeks muudetakse.
29. aprillil saatis ettevõtlus- ja arendusteenistuse juhataja mulle vastuse:
"Teie kommentaar stendide kohta on fikseeritud (20.04 kohtumise) memos turismitaristu ja info korrastamise all.
Kahjuks on see olnud probleem pikemat aega ja seega sain sellest kiiresti informeeritud ning aadressi muudatus stendidel on juba töös.

Loodame, et peagi on TIK aadressi info jälle õige.".
 

Suvi on praktiliselt läbi, detsembris 2022 saaks juba kaks aastat Otepää Turismiinfokeskuse kolimisest uuele aadressile. Lootusest, mida mainis vastuses Riina Savisaar, on saamas lootusetuse tunne, sest TIK asukoht 18. septembril 2022 on stendil just selline, nagu manuses oleval pildil. Usun tõesti, et on põletavamaid probleeme majanduses, aga info kaasajastamine on parim ning samas vähekulukas, mida saame turismiettevõtjaile ja Otepää külastajaile kiirelt pakkuda.

Soovin kõigile turismiasjalistele head  turismitöötajate päeva 27. septembril ning Otepää vallale teeliste õiget suunamist! 


Mare Raid
Otepää vallavolikogu liige

 

Vastus avalikule kirjale

Otepää sissesõiduteede välistendid on hetkel kujunduses.

Olen Otepää Vallavalitsuses tööl alates märtsi lõpust. Aprillis toimunud koosolekul kaardistasin antud probleemi ning alustasime selle projektiga.
Kaardistasime välistendide asukohad, seisukorra, koostasime lähteülesande, viisime läbi hanke ning hetkel kujundatakse stende.

Riina Savisaar
Ettevõtlus-ja arendusteenistuse juhataja