Otepää Vallavolikogu 18.08.2022 istungi päevakord

 

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 18.08.2022 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis (Lipuväljak 13).

Otepää Vallavolikogu 18.08.2022 istungi päevakord

 

1. Ülevaade Otepää valla külaliikumisest

Ettekandja: kultuurinõunik Valdur Sepp

 

2. Vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine

Ettekandja: majandusteenistuse juhataja Teet Suits
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Arike

 

3. Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 6b asuva kinnistu võõrandamine OÜ-le Otepää Üürimajad

Ettekandja: majandusteenistuse juhataja Teet Suits
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Arike

 

4. Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine

Ettekandja: majandusteenistuse juhataja Teet Suits
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Arike

 

5. Mittetulundusühinguga Eesti Jäätmehoolduskeskus halduslepingu sõlmimine

Ettekandja: jurist Eveli Misnik
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Arike

 

6. Otepää valla 2022. aasta lisaeelarve esimene lugemine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Arike

 

7. Otepää valla 2022. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Arike

 

8. Vallavalitsuse informatsioon