Otepää Vallavalitsus pakub tööd turismiarenduse peaspetsialistile (konkurss lõppenud)

Tööülesannete kirjeldus:

• Otepää piirkonna atraktiivsemaks muutmine sise- ja välisturgudel;
• Otepää piirkonna mainekujundusprojektide koostamine ja elluviimine;
• Otepää piirkonna turismi-, turunduse-, mainekujunduse- ja ettevõtlusvaldkonna edendamine, strateegiate koostamine ja vastavate tegevuste elluviimine ja koordineerimine;
• Otepää piirkonna meediakanalites sisu loomine, turundusalaste kampaaniate koostamine ja läbiviimine;
• Otepää turismiinfo jagamiseks vajalike infomaterjalide koostamine koostöös Otepää TIK spetsialistiga;
• Turismialase koostöö arendamine kohalike ettevõtjatega, Otepää valla ja maakondlike organisatsioonidega, teiste kohalike omavalitsustega ning muudes ühisprojektides osalemine.

Nõuded kandidaadile:

• kõrgharidus või rakenduslik kõrgharidus;
• omad soovitavalt eelnevat töökogemust turunduse või mainekujunduse valdkonnas;
• valdad eesti ja inglise keelt nii kõnes kui kirjas;
• omad tööks vajalikke arvutiprogrammide kasutamise oskust;
• oled koostöövalmis, loov, hea suulise ja kirjaliku eneseväljendamise oskusega, kohusetundlik, omad projektijuhtimise kogemust.

Omalt poolt pakume:

• vastutusrikast, mitmekesist ja arendavat töökeskkonda ning toetavat ja sõbralikku kollektiivi;
• eneseteostamise ja koolitusvõimalusi.

Kui oled entusiastlik, loov, uuendusmeelne ja soovid anda oma panuse Otepää valla arengusse, ootab Otepää Vallavalitsus Sind avaliku konkursi korras kandideerima turismiarenduse peaspetsialisti töökohale.
Motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Otepää Vallavalitsusse aadressil Lipuväljak 13, Otepää 67405 või digitaalselt allkirjastatuna vald@otepaa.ee hiljemalt 15. september 2022. a.

Lisainfo: Riina Savisaar, tel. 5647 4875 (ettevõtlus- ja arendusteenistuse juhataja)