Konkurss Puka Kunstikooli direktori leidmiseks (konkurss lõppenud)

Otepää Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi

Puka Kunstikooli direktori

0,2 ametikoha täitmiseks

 

Direktori ülesandeks on kooli õppetegevuse korraldamine ning tulemuslik finants- ja majandustegevuse juhtimine.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

• juhtimiskompetentsid;

• kunsti valdkonna õpetaja/juhi töökogemus;

• eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus;

• nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikud isikuomadused;

• eesti keele oskus kõrgtasemel;

• ühe võõrkeele oskus heal suhtlustasemel.

 

Kandidaadil esitada:

• avaldus ametikohale asumiseks;

• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

• motivatsioonikiri, mis sisaldab nägemust kõrgetasemelise kunstikooli võimalikkusest maal;

• kandidaadi soovil muud dokumendid.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Töö asukoht: Otepää vald

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 31. juuliks 2022. a e-posti aadressile vald@otepaa.ee.

Täiendav info telefonil 5239139, Janika Laur - haridusnõunik