Otepää Vallavolikogu 29.06.2022 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval 29.juunil 2022 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis.

 

1. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks

Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Marika Paris
Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Kaija Tamm

 

2. Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine

Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Marika Paris
Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Kaija Tamm

 

3. Otepää Vallavolikogu 24. märtsi 2022. a otsuse nr 11 „Mittetulundusühinguga Sangaste Asundused sõlmitud osaühingu osa müügilepingu muutmiseks loa andmine ja Otepää valla kasuks hüpoteegi seadmine" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallasekretär Janno Sepp
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Arike

 

4. Osaühingu PALU- TEENUS põhikirja muutmine

Ettekandja: abivallavanem Raivo Kalda
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Arike

 

5. Vee-ettevõtja määramine

Ettekandja: majandusteenistuse juhataja Teet Suits
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Arike

 

6. Märdi külas asuva Niidu kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov
Kaasettekandja: planeerimiskomisjoni esimees Rein-Erik Jõe

 

7. Pühajärve külas asuva Lehe 3 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandja: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov
Kaasettekandja: planeerimiskomisjoni esimees Rein-Erik Jõe

 

8. Puka alevikus Ääre tn 2 asuva kinnisasja omandamine

Ettekandja: volikogu esimees Rein Pullerits
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Arike

 

9. Kinnisasja omandamiseks loa andmine

Ettekandja: volikogu esimees Rein Pullerits
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Andres Arike

 

10. Hariduskomisjoni koosseisu täiendamine

Ettekandja: hariduskomisjoni esimees Maire Murumaa

 

11. Vallavalitsuse informatsioon