« Tagasi

Keeni Põhikooli direktori ametikoha konkurss

 

Otepää Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi

Keeni Põhikooli direktori

ametikoha täitmiseks

 

Direktori ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, kooli meeskonna juhtimine, õpilaste arengu toetamine, koostöö arendamine lapsevanematega ning tulemuslik finants- ja majandustegevuse juhtimine.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

• juhtimiskompetentsid ja –kogemus;

• soovitavalt läbitud juhtimisalane koolitus;

• eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus;

• nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikud isikuomadused;

• töökogemus haridusvaldkonnas;

• eesti keele oskus kõrgtasemel;

• ühe võõrkeele oskus heal suhtlustasemel.

 

Kandidaadil esitada:

• avaldus ametikohale asumiseks;

• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

• motivatsioonikiri, mis sisaldab nägemust tänapäeva kool-lasteaiast.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Töö asukoht: Kooli tee 2, Keeni küla, Otepää vald

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 31. mail 2022. a e-posti aadressile vald@otepaa.ee.

Täiendav info telefonil 5239139, Janika Laur – haridusnõunik.