Otepää vallavalitsuses on tööl lastekaitsespetsialist Laura-Liis Õnneleid

Alates 25. jaanuarist 2022 on Otepää Vallavalitsuses tööl lastekaitsespetsialist Laura-Liis Õnneleid, kelle tööpiirkonnaks on Puka ja Sangaste piirkond.

Laura Liis on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal bakaleureuse kraadiga. Ta on varasemalt töötanud asenduskodus, noortekeskustes ja Elva Vallavalitsuses sotsiaaltööspetsialistina. Laura Liis on tegelenud perekondade ja noorte emade nõustamisega ning võrgustiku kaasamistööga. Oma tugevaks küljeks peab Laura Liis töökogemust laste ja noortega. „Leian, et selles töös on suur rõhk ennetustööl, kus saab kasutada mängulist lähenemist ning sellega seoses saan ka omad hobid rakendada ennetustöösse," sõnas Laura Liis Õnneleid. „Minu jaoks on Otepääle lastekaitsespetsialistina tööle asumine uus ja põnev väljakutse. Minuga võib alati ühendust võtta ja teha ettepanekuid."

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on lastekaitse alase töö elluviimine lastekaitse küsimustes, lastekaitse probleemide ja lastekaitse alaste pöördumiste lahendamine ja vanemliku hoolitsuseta laste ja erivajadustega laste hoolekande korraldamine.

Kontaktandmed:
Laura-Liis Õnneleid
Tel. 512 5745
E-post: Laura-Liis.Onneleid@otepaa.ee