« Tagasi

Tööd saab lastekaitsespetsialist (konkurss lõppenud)

Otepää Vallavalitsus pakub tööd

lastekaitsespetsialistile

 

 

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:

 • lastekaitse korraldamine Otepää vallas, eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine, lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja teenuste korraldamine
 • erivajadustega laste hoolekande korraldamine
 • laste ja perede nõustamine
 • tugiteenuste võrgu väljaarendamise jätkamine ning koostöö lasteasutuste vastavate spetsialistidega
 • Otepää valla lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel laste huvide esindamine

 

Nõuded kandidaadile:

 • vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatud tingimustele
 • vastavus lastekaitseseaduse § 19 lastekaitsetöötajale esitatavatele nõuetele
 • eesti  keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil
 • iseseisvus ja analüüsivõime, empaatiavõime
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus, meeskonnatöö oskused, kohuse- ja vastutustunne, oskus planeerida tööprotsessi ja algatusvõime, hea pingetaluvus
 • valdkonnaga seotud õigusaktide tundmine ning oskus töötada vajalike andmekogude ja infosüsteemidega
 • B-kategooria juhiload

 

Kasuks tuleb:

 • avalikus teenistuses töötamise kogemus

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • täiendkoolituse võimalusi
 • toetavat meeskonda

 

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 20.01.2022 avaldus koos kinnitusega, et ei esine ametniku teenistusse võtmist välistavaid asjaolusid, CV ja motivatsioonikiri ning haridust tõendava dokumendi koopia e-posti aadressile vald@otepaa.ee

Lisainfo tel: 766 4825; 53 033 032 (sotsiaalteenistuse juhataja Kristin Leht)