Otepää Vallavolikogu istungil 06.12.2021

06.12.2021

 1. Otsustati valida Otepää vallavanemaks Jaanus Barkala.
 2. Kinnitati Otepää Vallavalitsus viieliikmelisena alljärgneva struktuuriga: 1.1 vallavanem; 1.2 palgaline vallavalitsuse liige (abivallavanem); 1.3 kolm vallavalitsuse liiget.
 3. Kinnitati Otepää Vallavalitsus alljärgnevas koosseisus: 1.1 vallavanem Jaanus Barkala; 1.2 palgaline vallavalitsuse liige Raivo Kalda; 1.3 vallavalitsuse liige Valdur Sepp.
 4. Valiti Otepää Vallavolikogu aseesimeheks Aivar Nigol.
 5. Määrati Otepää valla haridusasutuste hoolekogude koosseisu Otepää Vallavolikogu esindajad järgmiselt: 1.1 Otepää Gümnaasiumis Raivo Kalda; 1.2 Keeni Põhikoolis Tatjana Laadi; 1.3 Puka Koolis Tarmo Kosk; 1.4 Pühajärve Põhikoolis Rein-Erik Jõe; 1.5 Otepää Muusikakoolis Jorma Riivald; 1.6 Puka Kunstikoolis Tarmo Kosk; 1.7 Otepää Lasteaias Marika Viks.
 6. Nimetati Otepää valla esindajateks Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul: 1.1 Ermo Kruuse (asendaja Peeter Kangur); 1.2 Rein Pullerits (asendaja Aivar Nigol); 1.3 Jaanus Barkala (asendaja Raivo Kalda).
 7. Nimetati Otepää valla esindajateks Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul: 1.1 Ermo Kruuse (asendaja Peeter Kangur); 1.2 Rein Pullerits (asendaja Aivar Nigol); 1.3 Jaanus Barkala (asendaja Raivo Kalda).
 8. Nimetati Otepää valla esindajateks Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul: 1.1 Rein Pullerits (asendaja Aivar Nigol); 1.2 Jaanus Barkala (asendaja Raivo Kalda). Nimetati Otepää valla esindajaks Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogus: 2.1 Jaanus Barkala (asendaja Rein Pullerits).
 9. Moodustati Otepää Vallavolikogu alatiste komisjonidena: 1.1 kolmeliikmeline revisjonikomisjon; 1.2 eelarvekomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on vallaeelarve-, vallavara-, planeerimis- ja majandusalane tegevus; 1.3 hariduskomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on haridus- ja noorsootööalane tegevus; 1.4 kogukondade koostöö komisjon, mille tegevusvaldkonnaks on kogukondade koostöö koordineerimisalane tegevus; 1.5 kultuurikomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on kultuurialane tegevus; 1.6 sotsiaalkomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on sotsiaalhoolekande-, lastekaitse- ja tervishoiualane tegevus; 1.7 spordikomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on spordialane tegevus; 1.8 õigus- ja korrakaitsekomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on õigus- ja korrakaitsealane tegevus.
 10. Kinnitati sotsiaalkomisjon järgmises koosseisus: 1.1 Kaija Tamm – komisjoni esimees; 1.2 Mare Raid – komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Marju Ilistom; 1.3.2 Merle Kallas;
  1.3.3 Tatjana Laadi; 1.3.4 Irja Sõnum; 1.3.5 Marina Varjun; 1.3.6 Marika Vasemägi.
 11. Kinnitati eelarvekomisjon järgmises koosseisus: 1.1 Andres Arike – komisjoni esimees; 1.2 Ermo Kruuse – komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Raul Eamets; 1.3.2 Siim Kalda; 1.3.3 Jüri Makarov; 1.3.4 Olev Matt; 1.3.5 Viljar Meister; 1.3.6 Kuldar Veere.