Otepää Vallavalitsuse istungil 20.09.2021

20.09.2021

 1. Algatati Otepää vallasiseses linnas asuvate Ööbiku, Lõokese, Rukkiräägu, Kalmistu tee L1 ja Kalmistu tee L2 katastriüksuste detailplaneering.
 2. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 6. septembri 2021. a korralduse nr 2-3/597 „Vana-Otepää külas asuva Mäeotsa katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine" punkti 1.2 järgmiselt: „1.2 katastriüksuse kohanimi Mäeniidu, koha-aadress Mäeniidu, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maatulundusmaa;".
 3. Määrati Tõutsi külas asuva Matsimetsa katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 17512550 katastritunnus 55701:001:0235, pindala 21,37 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Suure-Matsi katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 17512550 katastritunnus 55701:001:0234, pindala 15,88 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Matsimetsa, koha-aadress Matsimetsa, Tõutsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Suure-Matsi, koha-aadress Suure-Matsi, Tõutsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Niidu, koha-aadress Niidu, Tõutsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.4 katastriüksuse kohanimi Raba, koha-aadress Raba, Tõutsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.5 katastriüksuse kohanimi Künka, koha-aadress Künka, Tõutsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.6 katastriüksuse kohanimi Oja, koha-aadress Oja, Tõutsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.7 katastriüksuse kohanimi Matsinurga, koha-aadress Matsinurga, Tõutsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 4. Määrati Räbi külas asuva Üla-Semmeni katastriüksuse (katastritunnus 58201:001:0052) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Üla-Semmeni, koha-aadress Üla-Semmeni, Räbi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Semmeniserva, koha-aadress Semmeniserva, Räbi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 5. Nõustuti Tiidu külas asuva Järveveere 2 maaüksuse (katastritunnus 72402:002:0370) Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8. Määrati maaüksuse kohanimeks Väike-Järveveere, koha-aadressiks Väike-Järveveere, Tiidu küla ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
 6. Kooskõlastati Mäha külas Nurmenuku maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
 7. Omandati osaühingult ÖKOTEH (registrikood 10085210) Kaurutootsi külas  asuv Kaurujärve tee kinnistu (kinnistu registriosa nr 2547440).
 8. Omandati osaühingult ÖKOTEH (registrikood 10085210) Kaurutootsi külas  asuv Inni-Kaurutootsi tee kinnistu (kinnistu registriosa nr 2545140).
 9. Anti Rene Schneebergile projekteerimistingimused Kastolatsi külas Väike-Kuusiku kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 10. Anti Ago Arrole projekteerimistingimused Vidrike külas Tagasoo kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks
 11. Anti Karin Viskile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas asuval Pihlaka tn 2 kinnistul abihoone püstitamiseks.
 12. Anti Jaak Karule ehitusluba Märdi külas asuval Pärna kinnistul puurkaevu rajamiseks.
 13. Anti Heikki Kikkasele ehitusluba Sihva külas asuval Voki kinnistul abihoone püstitamiseks.
 14. Jäeti Jako Kapi vaie rahuldamata.
 15. Jäeti Lea Pihelgase vaie rahuldamata.
 16. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus summas 60 eurot.
 17. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 54 eurot.
 18. Vabastati ajavahemikuks september 2021. a - mai 2022. a Otepää Gümnaasiumi spordihoone teenuste eest tasumisest spordihoone kasutamisel noorsportlaste treeningtegevuseks vastavalt Otepää Gümnaasiumi poolt kinnitatud spordihoone kasutamisaegade graafikule alljärgnevad spordiklubid: 1.1 Jalgpalliklubi FC Otepää; 1.2 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI; 1.3 Võimlemisklubi "Rütmika"; 1.4 Tartu Spordiselts "Kalev" (kergejõustik); 1.5 SPORDIKLUBI "DO" (judo); 1.6 Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa; 1.7 Sulgpalliklubi Fööniks.
 19. Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 MTÜ Karupesa Team 200 euro suurune spordiürituse toetus 9. oktoobril 2021. a toimuva spordiürituse „Tehvandi krossijooks 2021" korraldamiseks; 1.2 EESTI SUUSALIIT 1000 euro suurune spordiürituse toetus 11. - 12. detsembril 2021. a toimuva rahvusvahelise spordiürituse „Otepää FIS CUP 2021 kahevõistluses" korraldamiseks.