« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 07.06.2021

07.06.2021

  1. Tunnistati kehtetuks Palupera Vallavalitsuse 8. mai 2003. a korralduse nr 61 „Valga maakonnas Palupera vallas Lutike külas vaba metsamaa nr 96V erastamine" punkt 6 ning lõpetada Kärnaoja katastriüksuse (katastritunnus 58202:003:1410) maareformi seaduse § 232 alusel vaba metsamaa erastamise eeltoimingud.
  2. Anti aktsiaseltsile PLANTEX ehitusluba Nüpli külas asuval Puustusmäe laut kinnistul estakaadi rajamiseks.
  3. Anti Tiit Juhani'le ehitusluba Nüpli külas asuval Karja kinnistul niisutus- ja kuivendussüsteemi rajamiseks.
  4. Anti Komsi külas Täntre kinnistul asuvale ehitisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
  5. Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.
  6. Otsustati rahuldada Korteriühistu Keskuse 5 OTEPÄÄ toetuse taotlus Otepää vallasiseses linnas Keskuse vkt 5 katastriüksusel asuvate parklate rekonstrueerimiseks asfaltkatendiga järgmiselt: 1.1 toetuse suurus 5000 eurot; 1.2 taotleja omafinantseering 20 000 eurot; 1.3 toetus makstakse välja 10 päeva jooksul peale toetuslepingu sõlmimist.
  7. Otsustati rahuldada Korteriühistu Munamäe 16 toetuse taotlus Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 16 katastriüksusel parkimisala laienduse katmiseks asfaltkattega ja jalgrattaparkla ehitamiseks järgmiselt: 1.1 toetuse suurus 2224,98 eurot; 1.2 taotleja omafinantseering 5191,62 eurot; 1.3 toetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul kaasomandi eseme ajakohastamist kinnitava korteriühistu üldkoosoleku otsuse esitamisest arvates.