« Tagasi

Otepää Vallavalitsus 10. nädala eelinfo (08.03. – 14.03.2021)

Esmaspäev, 08.03
-kell 10.30 volikogu saalis vallavalitsuse istung. Kokkuvõtet vallavalitsuse päevakorrapunktidest saab lugeda Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist Juhtimine -> Vallavalitsuse istungil. Lisainfo: vallavanem Jaanus Barkala 766 4801; 503 6109

-kell 15.30 kommunikatsioonijuht Monika Otrokova Lõuna-Eesti Päästeameti ja KOV juhtide iganädalasel veebikoosolekul Covid-19 teemadel. Lisainfo: kommunikatsioonijuht Monika Otrokova 766 4811; 505 8970

-Keeni Põhikoolis harjutatakse lavalist liikumist mängu "The floor is lava" abil. Lisainfo: direktor Kalmer Sarv 5354 4688

-Otepää ANK Facebooki lehel jagatakse põnevaid fakte naistepäeva kohta. Lisainfo: noortekeskuste juhataja  Kätlin Nukka  5332 6699

08.03-14.03. Puka noortekeskuses sammuvõistlus. Võistluse eesmärk on koguda võimalikult palju samme. Parimad sammujad saavad auhinnad. Lisainfo: noorsootöötaja Pille Priidik, 507 4458

01.03.-01.04 Otepää valla Riimkroonika kirjutamise konkurss 2021. Otepää Kultuurikeskused ootab töid kuni 1.aprillini 2021 e-posti aadressil  kultuurikeskused@otepaa.ee , töid saab tuua ka Otepää, Sangaste, Nõuni või Puka Kultuurimajja või pista hoopis valitud maja postkasti. Lisainfo: kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg 5662 6481

 

 

Teisipäev, 09.03
-kell 12.00 Pühajärve Põhikoolis vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek. Lisainfo: komisjoni esimees Miia Pallase Miia.Pallase@otepaa.ee

-Keeni noortekeskuse mälumäng Facebooki vahendusel. Mälumängule saab vastuseid saata kuni 12.03 kella 16.00. Lisainfo: noorsootöötaja Pille Priidik, 507 4458

 

 

Kolmapäev, 10.03
-Keeni Põhikooli algklassid kohtuvad läbi videosilla karjääriinfo spetsialisti Tuuli Mekkiga. Lisainfo: direktor Kalmer Sarv 5354 4688

-Otepää ANK Facebooki lehel salakirja lahendamine. Kiirematele auhinnad. Lisainfo: noortekeskuste juhataja  Kätlin Nukka  5332 6699

 

Neljapäev, 11.03
-lugejateni jõuab Otepää valla häälekandja Otepää Teataja. Otepää Teatajat on võimalik lugeda Otepää valla kodulehelt  www.otepaa.ee/ot

-kell 12.45 Puka lasteaia töökoosolek. Lisainfo: direktor Margot Keres 767 1960; 5373 9107

-Puka Noortekeskuses mälumäng Facebooki vahendusel. Mälumängule saab vastuseid saata kuni 14.03 kella 16.00. Lisainfo: noorsootöötaja Pille Priidik, 507 4458

 

-Keeni Noortekeskuses algab joonistusvõistlus "Kevad". Joonistused tuleb saata kuni 18.03 Facebooki või e-posti aadressile Pille.Priidik@otepaa.ee. Usinad joonistajad saavad üllatusi. Lisainfo: noorsootöötaja Pille Priidik, 507 4458

 

Reede, 12.03
-koolides on  II trimestri kokkuvõtete tegemine. Õpilased saavad õpitulemuste tagasiside põhjal analüüsida seatud eesmärke ning seada järgmisi.

-emakeelepäeva tähistamine Pühajärve Põhikoolis. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

-Otepää ANK Facebooki lehel emakeelepäeva teemaline viktoriin. Parimatele auhinnad. Lisainfo: noortekeskuste juhataja  Kätlin Nukka  5332 6699

 

Puhkus:
08.03.-12.03. sotsiaaltöö vanemspetsialist Pille Sikk
12.03. arendusjuht Maris Frosch (õppepuhkus)