Juubilaride ja eakate sünnipäevalaste nimede avaldamine vallalehes

Otepää vallavalitsus hakkab alates 2021.aasta märtsist õnnitlema eakaid sünnipäevalapsi nimeliselt Otepää Teataja veergudel.

Otepää Teataja avaldab igas kuus järgmised andmed: juubilaride 70., 75., 80., 85 ja alates 90. eluaastast igal sünnipäeval isiku eesnime, perekonnanime, vanuse.

Kui inimene ei soovi enda või oma lähedase andmete avaldamist, palume saata vastavasisuline teavitus e-posti aadressil: Kristina.Reigo@otepaa.ee või postiaadressil: Lipuväljak 13, Otepää 67405. Lisainfo telefonil: 7664 805 (Kristina Reigo).

Teade peaks jõudma vallavalitsusse hiljemalt iga kuu 1. kuupäevaks.