« Tagasi

Otepää Vallavolikogu 18.02.2021 päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 18. veebruaril 2021 kell 15.00 Otepää kultuurimajas (Virulombi 2).

 

Otepää Vallavolikogu 18.02.2021 istungi päevakord

1. Otepää Gümnaasiumi arengukava 2021 – 2023 kinnitamine
Ettekandja: haridusspetsialist Janika Laur
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Miia Pallase

 

2. Otepää valla 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
Ettekandja: haridusspetsialist Janika Laur
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Miia Pallase

 

3. Otepää Vallavolikogu 21. mai 2020. a määruse nr 9 „Projekti „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete korrastamine" toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine
Ettekandja: arendusjuht Maris Frosch
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

 

4. Otepää vallasiseses linnas asuva Valga mnt 23a kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov
Kaasettekandja: planeerimiskomisjoni esimees Jaanus Raidal

 

5. Halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine
Ettekandja: abivallavanem Kajar Lepik
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

 

6. Volikogu aseesimehele isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmine
Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

 

7. Vallavanemale isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmine
Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

 

8. Vallavalitsuse informatsioon