« Tagasi

RMK esindajad ja Otepää valla elanikud arutasid riigimetsa majandamist

Riigimetsa majandamise Keskus (RMK) koostab üle Eesti kõrgendatud huviga aladel (KAH-ala) riigimetsa majandamise pikaajalised kavad. 13.jaanuaril toimus Otepää Apteekrimäe metsas Apteekrimäega piirneva riigimetsa majandamise kava arutelu.


Valgamaa metsaülem Risto Sepp selgitas kokkutulnud huvilistele Apteekrimäega piirneva riigimetsa majandamise kava projekti, mis hõlmab 110 hektarit(ha) riigimetsa.

„Kümne aasta jooksul  soovime uuendusraiega, ehk lageraiega majandada 6,5 ha metsa, mille asemele istutame uued puud.  Lisaks soovime teostada hooldusraieid - harvendusraie, sanitaarraie, et parandada metsa kasvamise tingimusi ning eemaldada haiged puud," ütles Risto Sepp.  

Projekti järgi on raied plaanis teha kolmes etapis – aastatel 2026, 2022 ja 2021. Metsa tervislikust seisundist lähtuvalt teostatakse sanitaarraiet ka muul ajal, kui seda vajab mets ning lubab seadus. Jätkuvalt hooldatakse noort metsa (metsakultuuride hooldus ja valgustusraie), et tulevikus oleks olemas terve kodumets.

„Metsa majandamisel lähtume seadustest ja võimalusel arvestame kohaliku kogukonna soovidega. Ootan ettepanekuid, kuidas raieid parimal võimalikul viisil korraldada," lisas metsaülem.

Lageraie küsimus tõstatas kokkutulnutes küsimused, miks ja kuidas on vaja siiski metsa hooldada ja oli kuulda vastuväiteid. Väljendati selget vastasseisu lageraiele, tehti ka ettepanek, et lageraiete osas tuleks tellida sõltumatu eksperdi hinnang. Kokkutulnute seas oli nii kohalikke inimesi, Eestimaa Looduse aktiviste kui ka kaugemalt kandi rahvast.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala, kes koosolekust osa võttis, märkis, et vallavalitsus püüab leida RMK ja kogukonna vahel koostöökohad, et mets jääks parimal võimalikul moel alles.

„Mets peab majandatud saama nii, et puud pähe ei kukuks ja puud suure tee juurest koristamata ei jääks. Siin on ka palju terveid puid, mis peaksid alles jääma," ütles Jaanus Barkala. „Otepää vald on Keskkonnaministeeriumi käest Apteekrimäe metsaala endale taotlenud, planeerime sinna rajada kogukonna puhkemetsa ja meie soov on, et see oleks hästi majandatud ning silmale ilus vaadata. Kui saame lagedaks raiutud ala, siis paraku meie silmad seda, kuidas siia uus mets kasvab, enam ei näe."

Vallavanema ettepanek taotleda Apteekrimäe mets Keskkonnaministeeriumi käest vallale, leidis koosolekul osalejate poolt suure heakskiidu ja toetuse. Vallavanem avaldas lootust, et koostöös RMK-ga saavutatakse metsamajandamise osas mõlemaid osapooli rahuldavad otsused.

Metsaülem Risto Sepp palus kõigil huvilistel saata oma ettepanekud metsamajandamise kohta kirjalikult talle hiljemalt 15.veebruariks 2021. Seejärel toimub tõenäoliselt järgmine koosolek, kus ettepanekuid arutama hakatakse.

Apteekrimäe metsamajandamise kava projektiga saab tutvuda siin: https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/kaasamiskoosolekud/apteekrimae2021

NB! ETV-s 19.jaanuaril 2021 kell 20.00 tuleb „Suud puhtaks!" saates juttu kõigist Eesti KAH-aladest, sh Apteekrimäe metsast.

 

Lisainfo ja ettepanekud:
Risto Sepp
Valgamaa metsaülem
513 0147
valgamaa@rmk.ee

 

Pildigalerii SIIT

Fotod: Monika Otrokova