Pühajärve laululava lammutatakse

Pühajärve laululaval on alanud lammutustööd. Legendaarne ehitis oli sellises seisus, et selle säilitamine ja renoveerimine ei olnud otstarbekas.

 

Senimaani pidid kõik kontserdikorraldajad tulema kohale oma lavaga, mille ülespanek oli ka mõnevõrra keeruline, kuna vanad konstruktsioonid segasid. Vana, lagunenud ja väsinud välimusega lauluava varjas ka vaadet kaunile Pühajärvele.

Seega otsustati rajatis lammutada täies mahus koos maapealsete vundamendiosadega ja betoonplatsidega. Pärast selle lammutamist krunt heakorrastatakse ja sinna tuleb väljak, kus saavad esineda laulukoorid ja tantsu- ning teatritrupid.

 

„Kahjuks oli Pühajärve laululava täielikult amortiseerunud ja ohtlikuks muutunud, mistõttu tuli ka selline otsus," sõnas Otepää vallavanem Jaanus Barkala. „Laululava asemele ostab Otepää vald uue mobiilse lava. Mobiilset lava saab kasutada vabaõhusündmustel ka mujal Otepää vallas."

 

Uue lava orienteeruv maksumus on 75000 eurot ja raha tuleb valla eelarvest. Laululava ostetakse pärast uute pinkide ja esitlusplatsi valmimist.

 

Laululava lammutamine on osa projektist „Pühajärve pargi Pühajärve rannapargi arendamine puhkealaks ja esinemispaigaks". Projektitegevuste tulemusel kaetakse tantsuplats kivisillutisega ning renoveeritakse istmestik koos treppidega. Lisaks sellele renoveeritakse Pühajärve rannapargi valgustus, uuendatakse laste mänguväljakut, rajatakse välijõusaal, jne.

 

1951. aastal korrastati Pühajärve rannapargis  teed ja ehitati vabaõhulava  tantsupõrandaga ning  spordiväljak, üles  seati  ka  kiik. Laululava  ja  selle  ümbrust  hakati  kasutama  suurüritusteks  nagu  jaaniõhtud  ja  noorte  suvepäevad. Praegune Pühajärve laululava on ehitatud 1992. aastal. Projekti koostas K-Projekt, autor - arhitekt Andres Põime. Laululava renoveeriti 2006.  aastal.

 

Fotod: laululava Valdur Sepp, laululava lammutus, Monika Otrokova