« Tagasi

Puuetega inimeste eluasemete kohandamise projekt

Vastavalt Otepää Vallavolikogu määrusele kuulutab

Otepää Vallavalitsus välja taotluste vastuvõtmise 2021. aastal „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise" projekti raames.

 

Nimetatud projekti kaasrahastab Euroopa Liit ja Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Taotlusi võetakse vastu 14.01.2021 – 14.02.2021 a. kas

1) vallamajas/teenusekeskuses kohapeal,

2) tavapostiga aadressil Lipuväljak 13, Otepää linn, Otepää vald 67405 või Valga mnt 7, Sangaste alevik, Otepää vald 67013 või Kooli 6, Puka alevik, Otepää vald 67212 või

3) digitaalselt allkirjastatult aadressil vald@otepaa.ee

 

Eluruumi kohandamise toetust on õigus taotleda isikul, kelle puhul on täidetud kõik kolm järgnevat tingimust:

1) isikul on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
2) isiku liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid on võimalik eluruumi kohandamisega parandada;
3) isiku rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringseks elamiseks mõeldud eluruum Otepää valla haldusterritooriumil.

Juhul, kui puue on alaealisel lapsel või eestkostetaval, esitab avalduse esindusõiguslik isik (lapsevanem, eestkostja).

 

Avalduses peab olema märgitud järgmine teave:

1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed, esinduse korral esindaja andmed ning esindusõiguse alus;
  2) kohandatava eluruumi andmed;
  3) eluruumi kohandamise eesmärk ja selgitus vajalike kohandustööde kohta;
  4) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähitud kiri).

 

Taotluses kinnitab taotleja, et:

1) kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
2) annab nõusoleku, et võimaldab ligipääsu kohandatavale eluruumile projektiga seotud toimingute teostamiseks (paikvaatlus, kontroll jm.);
3) kohustub leidma tööde teostaja, sh võtma tööde teostamiseks kaks võrreldavat hinnapakkumust;
4) on nõus tasuma kohandamise tööde eest osas, milles kohandamise tööde tegelik maksumus ületab ERF toetuse ja vallaeelarve vahenditest tasutava summa.

 

Taotlusele lisatakse:
  1) kohandatava eluruumi omaniku, kõigi kaas- või ühisomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
  2) Sotsiaalkindlustusameti, abivahendiettevõtte või koolituse läbinud kogemusnõustaja hinnang eluruumi kohandamise kohta (juhul, kui see on olemas);
  3) kaks hinnapakkumust (olemasolul, kui veel ei ole, siis peab alustama nende otsimist peale taotluse esitamist ja lisama 5. veebruariks. Kui hinnapakkumisi ei ole võimalik kiire menetluse tõttu saada, siis tuleb arvestada sellega, et taotleja enda kanda jäävad kõik riiklikke piirmäärasid ületavad summad);
  4) esinduse korral esindusõigust tõendav dokument (volikiri, kohtumäärus). Lapse korral sünnitunnistust esitama ei pea.

 

NB! Kõik tööd, mis tehakse enne projekti kohta riikliku (Tallinnas langetatava) rahastusotsuse tegemist on mitte-abikõlbulikud ehk need ei kuulu ei arvesse võtmisele ega kompenseerimisele.

Rahastusotsuse korral reaalne algusaeg töödeks on kõige varem suvel, loodame tööd tehtud saada enne käesoleva aasta lõppu.

Taotlus

Lisainfot projekti kohta saab vallavalitsuse sotsiaalosakonnast ja telefonilt 52 47 930 (Pille Sikk).