« Tagasi

Otepää Muusikakool tähistas 45. aastapäeva

20. novembril 2020 tähistas Otepää Muusikakool oma 45.aastapäeva rõõmsa kontserdiga. Kontserdil esinesid muusikakooli õpetajad, õpilased ja vilistlased. Pildikesi kooli ajaloost esitas Otepää gümnaasiumi teatritrupp Merilin Kirbitsa ja Ene Prantsu juhendamisel. Koolipere tervitas Otepää vallavanem Jaanus Barkala, kes andis koolile üle tänukirja ja tähtpäevaks  400 eurot.

 

„Otepää vald on läbi aastate väärtustanud haridust ja huviharidust ning oleme teinud kõik, et muusikakool saaks head muusikalist haridust pakkuda veel järgmised 45 aastat," sõnas Otepää vallavanem Jaanus Barkala. „Otepää Muusikakoolil läheb hästi ja siin töötavad tublid pedagoogid, oleme hakanud pidama muusikakooli filiaalide loomise plaane meie teistesse valla koolidesse. Ka minu mälestused on seotud Otepää Muusikakooliga – õppisin toonases Otepää Lastemuusikakoolis klarnetit."

 

Muusikakooli direktor Helen Kirsi tänas kõiki kokkutulnuid.  „Tänan kõiki, kes vaatamata raskete oludele tõid kohapeale killukese rõõmu ja aitasid kontserti korraldada," ütles Helen Kirsi. „Tänan ka kogukonda ja valda, kelle toel oleme siiani tegutsenud."

 

 

Otepää Muusikakooli direktor Helen Kirsi Otepää Muusikakoolist:

 

1.septembril 1975 aastal avati Otepää Keskkooli ruumides muusikaklasside baasil Otepää Muusikakool, kus toona alustas tööd 7 õpetajat, kelle juhendamisel sai õppida klaverit, viiulit, akordioni ja erinevaid puhkpille. Muusikakooli esimeseks ja kõige kauaaegsemaks direkroriks sai Vello Soots. Tema mantlipärijad on olnud Pirika Sööt, Tuuli Vaher ja Tanel Soovares.

Alates 2004.aastast tegutseb muusikakool taas ajaloolises, Eesti esimese maagümnaasiumi hoones Koolitare 7, mis ehitati aastal 1909, olles vahepeal 13 aastat Otepää õpilastele muusikalist haridust jaganud üldse Virulombi tänava õppehoones. Õpetajatel on palju mälestusi sellest koolimajast, mida pidi ise kütma ja kus tihti oli erakordselt külm. Hoolimata sellest pillitunnid andmata ei jäänud.

Järjepidevus on muusikahariduses kõige olulisemal kohal. Pilli harjutamine on rutiini ja tööd nõudev tegevus ning tulemused tulevad just tänud järjepidevale edasiliikumisele. Otepääl on alati väärtustatud muusikalist haridust ja kuigi 45 aastat ei ole maailma mastaabis väga pikk aeg, on see siiski oluline meile, kes me siin tegutseme ja kelle südameasjaks muusika ja selle edasiandmine on.  Muusikakooli vilistlasi on 256. Tänu sellele järjepidevale liikumisele väärtustame neid inimesi, kes minevikus selle kooli toimimisse on panustanud ja tänu kellele Otepääl nii elav kultuurielu on olnud ja on praegugi.

Me oleme koolina erakordselt tänulikud meid ümbritsevale toetusele ja abile. Otepää Gümnaasium on ajalooliselt muusikakooli elus olulist rolli mänginud ja teeb seda tänapäevani. Ühised õpilased on meil samuti Pühajärve Põhikooliga, kust on sirgunud silmapaistvaid puhkpillimängijaid kooli puhkpilliorkestrisse, vilistlased, kes teevad meile rõõmu tänaseni. Loodame valla ainukese muusikakoolina koostööle ka teiste haridusasutustega ja näeme, kui oluliseks peetakse muusikalise hariduse omandamist üldhariduskooli kõrval.

Muusikakoolis töötab hetkel 10 erakordselt tubli õpetajat. Loomulikult on esindatud puhkpillid õpetajate Arno Antoni ja Külli Teearu juhendamisel. Muusikakooli algusest on meiega õpetaja Merike Roop, kelle juhendamisel akordionimäng ikka elab. Kitarri õpetab alati positiivne Evelyn Ainlo. Ilmselt on kõige populaarsemaks pilliks muusikakoolis klaver, mille õpetamise on endale südameasjaks võtnud õpetajad Anneli Narusk, kes harib õpilasi samuti muusikaajaloo vallas, meie koolis esimest aastat õpetav ja tõeliselt andekas multiinstrumentalist Gerli Kirikal ja loomulikult legendaarne klaveriõpetaja Anna Are, kes omaenda pillioskusele endiselt allahindlust ei tee ning ootab samaväärset pühendumist ka oma tublidelt õpilastelt. Viiulit õpetab meil teist aastat särav õpetaja Airi Pedaja ning laulmist alati rõõmus ja toetav õpetaja Meeli Rammul. Kõikide laste muusikateoreetilised oskused tulevad loomulikult õpetaja Lii Petersonilt, kes on kogu hingega solfedžo õpetamisele pühendunud. Oleme eriliselt õnnistatud, et saame oma õpilastele nõnda palju muusikalisi valikuid anda - väikestes muusikakoolides pruugi see alati nii olla. Püüame väärtustada oma õpetajaid, teades kui palju tööd nõuab muusikalise hariduse omandamine, et üldse jõuda selle õpetamiseni. Need on erilised inimesed.

Täname kooli head haldjat Liivi Parikut, kes hoolitseb meie ilusa maja eest ning Kalev Aigrot, kelle nõu ja jõud on igal hetkel olemas.

Muusikakool saab kvaliteetselt toimida kohaliku omavalitsuse toel. Otepää vald on korduvalt rõhutanud, et muusikakooli olemasolu on igas kohalikus omavalitsuses vajalik ning on elementaarseks huvihariduse osaks. Tänu valla toele oleme saanud pidevalt täiendada oma pilliparki ning saame uhkusega öelda, et tegutseme ilusas, omanäolises ja  tõeliselt ajaloolises hoones,

Muusikakool elab ja toimetab oma muusikalises rütmis olenemata praegustest keerulistest oludest. Loodame ikka rikastada kohalikku kultuurielu, pakkuda kvaliteetset muusikaharidust nüüd ja edaspidi ning hoida seda järjepidevust, millele 45 aastat tagasi alus pandi.

 

Palju õnne meile kõigile!

Elagu muusika!

 

 

Pildigalerii SIIT