« Tagasi

Keeni Põhikooli 180. sünnipäev

7. novembril 2020 aastal Keeni Põhikool tähistas 180. sünnipäeva.

Jätkan Doris Kareva luuletusega:

Sa ei ole kellestki parem.                                      

Sa ei ole kellestki halvem.

Sulle on antud maailm.

Näe, mis seal näha.

Hoia seda, mis on su ümber,

Hoia, kes kõrval.

Kõik olendid omamoodi

on naljakad.

Kõik on õrnad.

Traditsiooniliselt tähistame kooli juubelit iga viie aasta tagant.  See annab põhjuse heita pilk möödunud viiele aastale ning seada sihte edaspidiseks. Kool on parandanud märgatavalt oma õpikeskkonda. Ainekabinettidesse on üles seatud projektorid koos ekraanidega;  klassiruumidesse muretseti puutetundlikud tahvlid. Iga õppeasutus püüab leida oma nägu, nii ka Keeni Põhikool. Meie majas on aastate jooksul kujunenud kooli identiteeti määravateks valdkondadeks sport ja looduskeskkonda väärtustav õppetöö. Pedagoogide innustav tegutsemine on hoidnud nii mõnegi mehepoja õigelt teelt kõrvale kaldumast.

Tänuväärset ja lugupidamist väärivat tööd kaasava põlvkonna harimisel ja kasvatamisel on teinud kogu kooli õpetajaskond koos abipersonaliga. Suur tänu Teile! Koolipidajate hoolel ja tõhusal toetusel ning heade koostööpartnerite abil on tagatud kooli jätkusuutlik ja edukas toimimine.

Tänaseks on Keeni Põhikoolis antud lastele haridust 180 aastat – see on väga pikk aeg.  Selle pika aja jooksul on koolil olnud nii paremaid kui raskemaid aegu. Praegusel ajal on Keeni Põhikooli peamiseks mureks maailmas leviv COVID-19 ja kooliruumide kaasajastamise vajadus. Kooli 180 aastane ajalugu peakski olema tugev motivaator  õpetajatele, endistele ja praegustele õpilastele, Keeni kogukonnale ja Otepää Vallavalitsusele toetamaks kooli jätkumist ja leidmaks võimalusi anda koolile uus hingamine.

Keeni Põhikool on pika ja keerulise ajalooga. Milline on kool täna? Hetkel 2020/2021 õppeaastal õpib koolis 102 õpilast ja lasteaias on 40 last. Meie argipäevad on täis õppimist, tegusat toimetamist ning nende vahele mahub mõni vallatuski. Olen väga tänulik õpetajatele, kes teevad seda rasket tööd ning annavad endast parima, et õpilastele teadmisi edasi anda. Aitäh kõikidele koolitöötajatele, kes te iga päev hoolitsete meie heaolu eest koolis.  Sügav kummardus ja tänu kõikidele siin koolis töötanud koolijuhtidele, õpetajatele ning töötajatele, kes te olete teinud  oma tööd suure pühendumisega, sest ilma Teieta ei oleks Keeni Põhikool see, mis ta on praegu. Ei ole kooli ega lasteaeda, kui ei ole õpilasi ega lapsi. Just praegused ja endised õpilased on need, tänu kellele saame pidada kooli sünnipäeva. Õpilaste ja õpetajate ühiselt käidud teedest sünnib oma kooli tunne ja mälestus. Tore oleks näha meie armsas koolimajas paljusid vilistlasi ja koolist hoolivaid inimesi. Kõiki meid ühendab üks ühine mõiste – Keeni Põhikool. Loodan, et viie aasta pärast on meil rõõm Teid  vastu võtta  ning jälle meenutada koos käidud kooliaega. Kas mõistame üksteist ja suudame ühistes eesmärkides kokku leppida ning üksteise soovide ja vajadustega arvestada? Tulevik sõltub just sellest. Olevik ja tulevik ei sõltu ainult meist endist. See sõltub väga palju ka meid ümbritsevast maailmast, poliitikute tahtest, majanduse seisust, Eesti riigi arengust, kohaliku kogukonna arvamustest, soovidest jne. Kui kogukond välja jätta, siis on tegemist protsessidega, mida me eriti mõjutada  ei saa. Meie kõigi ühine ülesanne on liikuda edasi nii, et võiksime mõne aasta pärast tõdeda, et suutsime nii endal kui ka meie koolil tervikuna oma tugevaid külgi edasi arendada ja nõrku järgi aidata või kompenseerida, siis olimegi tublid igaüks omamoodi, omas rollis ja omal tasemel. Meie kooli tulevik sõltub ka sellest , millise koolikeskkonna suudame siin kujundada. Kas meie koolipere: õpilased, õpetajad ja kooli töötajad tunnevad end siin hästi ja turvaliselt? Kas neil on kõik vajalikud võimalused ja vahendid oma eesmärke ellu viia?

Igal aastal tekib sellele  ajaloole üks lehekülg lisaks. Mõni saab olema kirjum ja värvikam –  kahekümne – kolmekümne aasta pärast on Teil võimalus seda ajalugu meenutada ja uurida. Kui Teis säilib aga armastus meie kodukandi vastu ja te pöördute mõne aja möödudes siis tagasi ning asute siin tööle ja oma lapsi kasvatama, võib eeldada, et meie kooli ootab ees veel pikk tulevik.

Aitäh Otepää Vallavalitsusele ja Volikogule! Kogukonna toel jätkub Keeni Põhikoolis tarkusevagude kündmine ka järgnevatel aastatel. Õige on lõpetada Artur Alliksaare luuletusega „Aeg".

Ei ole paremaid, halvemaid aegu.

On ainult hetk, milles viibime praegu.

Mis kord on alanud, lõppu sel pole.

Kestma jääb kaunis, kestma jääb kole.

Soovin kõigile palju õnne Keeni Põhikooli 180. aastapäeva puhul.

 

Kalmer Sarv 
Keeni Põhikooli direktor

Fotod: Keeni Põhikool, fotodel: vallavanem Jaanus Barkala ja volikogu esimees Rein Pullerits, Keeni põhikooli pere.