Puka kooli arengukava 2021-2023 avalikustamine

Arengukava on avalikustatud valla kodulehel  20. oktoobril – 3. novembril 2020.

Kõik arengukava puudutavad ettepanekud palume saata valla e-posti aadressile vald@otepaa.ee hiljemalt 3. novembril 2020. Arvestatakse ainult kirjalikult saadetud ettepanekuid.

Arengukava avalik arutelu toimub 10. novembril kell 13.00 vallamajas (Lipuväljak 13, Otepää). Avalikule arutelule palume registreeruda e-posti aadressil vald@otepaa.ee hiljemalt 6. novembril 2020 kell 12.00.

Puka kooli arengukava 2021-2023