« Tagasi

Algasid Puka kooli ehitustööd

Oktoobri algul andis Otepää vallavalitsus välja ehitusloa Puka kooli laiendamiseks ja ümberehitamiseks. Puka kooli ehitustööd on alanud.

Otepää vallavalitsuse tehniline konsultant Ake Andressoo ütles, et hetkel käib ehituseks kõlbmatu pinnase koorimine, seejärel kaevatakse valmis vundamendi koht ning hakatakse ehitama uue koolihoone põhikonstruktsioone. Ake Andressoo lisas, et uus, L-kujuline koolihoone ehitatakse olemasoleva võimla lõuna ja ida küljele, mis peaks valmis saama järgmise aasta mais. Senimaani toimub õppetöö veel koolimaja vanas osas. Pärast uue koolihoone valmimist kolitakse õppetöö vanast osast uude. Vana koolimaja lammutatakse, selle asemel hakkab olema haljasala. Galerii lammutatakse 2020. aasta oktoobris.

„Uut kooliaastat saavad Puka lapsed juba alustada uues koolimajas," sõnas Otepää vallavanem Jaanus Barkala. „Tegemist on märgilise tegevusega, see tähistab aastaid väldanud vaidluste lõppu millest kogukond on juba väsinud. Puka lapsed ja õpetajad on aastaid oodanud uut kooli ja lõpuks on see reaalselt valmimas."

Puka kooli laiendamis- ja ümberehitamisprojekti maksumus on 1 975 617,60 eurot. Projekt on saanud toetust meetmest „Koolivõrgu korrastamine". Puka kooli ehitab OÜ Mapri Ehitus, omanikujärelevalvet teostab AS Infragate Eesti. Olemasolev vana õppehoone oli rajatud ca 500 õpilase tarbeks. Projektiga ehitatavas hoones on planeeritud 90 õppekohta.

Fotodel: Puka kooli ehitus (vasakult) volikogu esimees Rein Pullerits, haridusspetsialist Janika Laur, vallavanem Jaanus Barkala, Puka kooli direktor Margot Keres, ehituse objektijuht Martin Pezonen, tehniline konsultant Ake Andressoo.

Fotod: Monika Otrokova