« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 05.10.2020

05.10.2020

 1. Määrati Otepää külas asuva Ritsu katastriüksuse (katastritunnus 66602:001:1382) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Ritsu, koha-aadress Ritsu, Otepää küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Väike-Ritsu, koha-aadress Väike-Ritsu, Otepää küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 2. Määrati Pedajamäe külas asuva Marsina katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:2401) sihtotstarbeks 80% maatulundusmaa ja 20% ärimaa.
 3. Anti aktsiaseltsile Eesti Raudtee projekteerimistingimused Puka alevikus Pühajärve-Pukamõisa kinnistul, Jaama tn 5 kinnistul ja Raudtee tn 1 kinnistul, Kibena külas Tartu-Valga 475,7-478,4 km kinnistul ja Komsi külas Tartu-Valga 471,5-474,4 km kinnistul raudteerajatiste ehitusprojekti koostamiseks (projekteerimistingimused lisatud).
 4. Anti Arula Maja OÜ-le projekteerimistingimused Arula külas Mäe kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks
 5. Anti Aimur Uukile projekteerimistingimused Märdi külas Ala-Matu kinnistul elamu ja kahe abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti Jaak Eensalule projekteerimistingimused Arula külas Oru kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
 7. Anti Anneli Aartile ehitusluba Otepää külas asuval Kaarnapesa kinnistul elamu püstitamiseks.
 8. Anti Liis Selgele ehitusluba Kastolatsi külas asuval Poti kinnistul puurkaevu rajamiseks.
 9. Anti Väino Saarele ehitusluba Vana-Otepää külas asuval Rebasemäe kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
 10. Anti Keeni Mõis OÜ-le ehitusluba Keeni külas asuval Keenimõisa kinnistul eluhoone ümberehitamiseks.
 11. Anti Keeni Mõis OÜ-le ehitusluba Keeni külas asuval Pargi tee 14 kinnistul elamu ümberehitamiseks.
 12. Anda Pedajamäe külas Ala-Marsina kinnistul asuvale ehitisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
 13. Anti Pedajamäe külas Mäe-Käärike kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
 14. Määrati tervisetoetus neljale isikule kogusummas 531 eurot.
 15. Anti üürile ühele isikule sotsiaaleluruum.
 16. Vabastati Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts Otepää Kultuurikeskused teenuste eest tasumisest Otepää kultuurimaja kasutamisel 10. oktoobril 2020. a toimuva ürituse osas.