« Tagasi

Keeni noortekeskus on taas avatud

Keeni noortekeskus on alates 1. oktoobrist 2020 jälle avatud. Noortekeskuses on tööl noorsootöötaja Pille Priidik.


Noortekeskus oli peavarjuks augustis Keeni korteripõlengus kannatada saanud perekonnale, kes septembri lõpul välja kolis. Nüüd on noortekeskuse tavapärane töö taastumas.

Keeni noortekeskuse lahtiolekuajad on leitavad Facebookist Keeni noortekeskus  lehelt. Keeni noortekeskusesse on oodatud kõik noored vanuses 7-26. Noortel on võimalik erinevalt sisustada vaba aega.

Noortekeskuses on tööl noorsootöötaja Pille Priidik, kes töötab 0,5 kohaga Keeni noortekeskuses ja 0,5 kohaga Puka noortekeskuses. Pille Priidik on varasemalt töötanud Otepää vallavalitsuses koduhooldustöötajana. „Plaanis on palju tegevusi eri vanuses noortele. Korraldame töötubasid, kindlasti ka huviringe, laste - ja noorteüritusi," ütles Pille Priidik. „Kaasame noori noorsootööalastesse projektidesse, toetame ka noorte omaalgatuslikke projekte."

 

Keeni noortekeskuses käisid taasavamise puhul ka Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits ja vallavanem Jaanus Barkala, kes tõid ka külakostiks torti. Avamise puhul tuli kokku eri vanuses noori ning uudistamas käisid ka mõned lapsevanemad.

Fotol: Pille Priidik ja avamisel külla tulnud külalised. Fotod: Monika Otrokova