« Tagasi

Õpetajate päeva tervitus

Otepää vallavalitsus soovib kõigile õpetajatele kaunist õpetajate päeva!

Edastame vallavanema tervituse:

 

Täna tähistatakse Eestis õpetajate päeva. Õpetajate päev on tähtpäev, mis on ellu kutsutud õpetaja ameti väärtustamiseks. Eestis koolides tähistati õpetajate päeva juba 1960. aastatel, UNESCO kehtestas tähtpäeva ülemaailmsena 1994. aastal. 

On selge, et õpetajad väärivad tunnustamist, sest mitte ükski hea kool ei saa olla hea ilma heade õpetajateta. See on kogu koolielu ja selle arengu eelduseks.  Enamik inimesi meenutab oma kooliteelt vähemalt mõnda säravat, väga head õpetajat, kes on just seda inimest parimal moel mõjutanud ja suunanud teda tegema elus õigeid valikuid ja saama paremaks inimeseks. Õpetajad on need, kes õpilasi kõige rohkem mõjutavad, nad on nagu majakad, kes meid meie elu kõige tähtsamatesse ja tähendusrikkamatesse aastatesse juhivad. Nad suunavad meid  turvaliselt mööda takistustest ja karidest. Sellepärast on õpetajatel suur roll selles, mis õpilastest, tulevikus saab. Oleme siiralt tänulikud neile selle panuse eest.

See aasta on olnud teistsugune aasta, viirushaiguse tõttu distantsõppel olemine pani proovile nii õpetajad, õpilased kui ka lastevanemad. Sellest olukorrast sai aga auga välja tuldud, mille eest kiitus ja tänu!

Tõnn Sarv on väga tabavalt öelnud oma tuntud tsitaadi: „Tegelikult ei ole üldse võimalik kedagi õpetada. Õppida jah, see on võimalik, õpetada aga mitte. Saab üksnes pakkuda ja luua võimalusi, aga see, kas seda vastu võetakse ja sellest midagi saadakse, on juba igaühe enda teha."   

Head õpetajad! Soovin teile jaksu, sitkust ja visadust ning et sära teie silmist ei kaoks!

 

Kaunist õpetajate päeva!

 

Jaanus Barkala
Otepää vallavanem